Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια: ένα μονοκλωνικό αντίσωμα μπορεί να κάνει τη διαφορά

Το Dupilumab βελτίωσε τις παροξύνσεις της ΧΑΠ, τη λειτουργία των πνευμόνων και τα συμπτώματα.

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια φλεγμονώδης διαταραχή που αποδίδεται κλασικά σε μακροφάγα, ουδετερόφιλα και λεμφοκύτταρα CD8. Ωστόσο, έως και το 40% των ασθενών έχουν φλεγμονή τύπου 2, που χαρακτηρίζεται από ηωσινοφιλία στα πτύελα, στους ιστούς ή στο αίμα. Το Dupilumab (Dupixent – Sanofi), ένα μονοκλωνικό αντίσωμα κατά της ιντερλευκίνης 4/13, αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ασθενείς με άσθμα τύπου 2, αλλά δεν έχει ακόμη μελετηθεί για τη θεραπεία της ΧΑΠ.

Σε μια διεθνή μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από τη βιομηχανία, 939 ασθενείς με ΧΑΠ και αριθμό ηωσινοφίλων στο αίμα ≥300/μL τυχαιοποιήθηκαν σε ενέσεις dupilumab ή εικονικό φάρμακο κάθε 2 εβδομάδες. Οι ασθενείς είχαν αυξημένο κίνδυνο για παροξύνσεις παρά τη χρήση τριπλής εισπνεόμενης θεραπείας (δηλαδή, μακράς δράσης μουσκαρινικός ανταγωνιστής, β-αγωνιστής και κορτικοστεροειδές). Κατά τη διάρκεια 1 έτους παρακολούθησης, η ομάδα του dupilumab είχε σημαντικά λιγότερες παροξύνσεις (0,78 έναντι 1,1), βελτιωμένη πνευμονική λειτουργία (αύξηση όγκου εκπνοής σε 1 δευτερόλεπτο [FEV1], 160 mL έναντι 77 mL) καθώς και βελτιωμένη ποιότητα ζωής και βαθμολογίες συμπτωμάτων.

Το Dupilumab είναι μια δυνητικά συναρπαστική επιλογή για ασθενείς με ΧΑΠ με ηωσινοφιλία που παρουσιάζουν συνεχείς παροξύνσεις παρά τη μέγιστη ιατρική θεραπεία. Αλλά δεν είναι εγκεκριμένο από τον FDA των ΗΠΑ για αυτήν την ένδειξη, και η ετήσια τιμή των 48.000 $ ΗΠΑ μετριάζει μέρος αυτού του ενθουσιασμού. Εάν το φάρμακο τελικά λάβει έγκριση για ΧΑΠ, οι ιατροί θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι μεγιστοποιούν τη φροντίδα των συγκεκριμένων ασθενών πρώτα με τη διακοπή του καπνίσματος, τον εμβολιασμό, την πνευμονική αποκατάσταση και τη συνεπή και σωστή χρήση συσκευών εισπνοής τριπλής θεραπείας.

Βιβλιογραφία

Bhatt SP et al. Dupilumab for COPD with type 2 inflammation indicated by eosinophil counts. N Engl J Med 2023 May 21

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr