Οι γυναίκες με διαβήτη στην κύηση έχουν αυξημένη μετέπειτα θνησιμότητα

Κατά τη διάρκεια 30 ετών παρακολούθησης, οι γυναίκες με προηγούμενο διαβήτη κύησης είχαν 30% υψηλότερη θνησιμότητα από εκείνες που δεν είχαν τέτοιο ιστορικό.

Ο διαβήτης κύησης (GD) σχετίζεται με την εμφάνιση διαβήτη τύπου 2 και άλλες ανεπιθύμητες εκβάσεις. Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από την προοπτική Μελέτη Νοσηλευτών για την Υγεία για να αξιολογήσουν τη συσχέτιση μεταξύ GD και κινδύνου πρόωρου θανάτου μεταξύ 91.000 γυναικών νοσοκόμων (μέση ηλικία έναρξης 35 έτη) που είχαν τουλάχιστον μία εγκυμοσύνη σε ηλικία 18 ετών και άνω. Περίπου 6.000 συμμετέχουσες (7%) ανέφεραν ότι είχαν GD.

Μετά την προσαρμογή για πολλαπλούς πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες, ο κίνδυνος θανάτου από κάθε αιτία κατά τη διάρκεια 30 ετών παρακολούθησης ήταν σημαντικά υψηλότερος μεταξύ των συμμετεχόντων με GD σε σχέση με τους συμμετέχοντες χωρίς GD (αναλογία κινδύνου, 1,3). Αυτή η συσχέτιση παρέμεινε ανεξάρτητα από το αν ο διαβήτης τύπου 2 αναπτύχθηκε στη συνέχεια και ήταν πιο ισχυρός μεταξύ εκείνων που είχαν GD σε ≥2 εγκυμοσύνες, είχαν ταυτόχρονη υπέρταση ή γέννησαν πρόωρα βρέφη. Οι συμμετέχοντες με GD είχαν υψηλότερο κίνδυνο για θάνατο σχετιζόμενο με καρδιαγγειακά νοσήματα (CV) (HR, 1,6) και για μη σχετιζόμενο με CV, μη σχετιζόμενο με τον καρκίνο θάνατο (HR, 1,5) αλλά χαμηλότερο κίνδυνο για θάνατο που σχετίζεται με καρκίνο (HR, 0,8 ).

Οι έγκυες γυναίκες που αναπτύσσουν GD μπορεί να έχουν προδιάθεση για χρόνια νόσο μέσω κοινών οδών που προηγούνται της εγκυμοσύνης (π.χ. συστηματική φλεγμονή, αντίσταση στην ινσουλίνη, ενδοθηλιακή δυσλειτουργία). Οι λόγοι για την αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ της GD και του θανάτου που σχετίζεται με τον καρκίνο είναι ασαφείς.

Βιβλιογραφία

Wang Y-X et al. Association of gestational diabetes with subsequent long-term risk of mortality. JAMA Intern Med 2023 Sep 11; e234401;

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr