Νέες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για την ενδοκαρδίτιδα

Αυτές οι οδηγίες αποτελούν ενημέρωση των οδηγιών του 2015 για την αντιμετώπιη και την πρόληψη της ενδοκαρδίτιδας σε ενήλικες.

Βασικές συστάσεις και ενημερώσεις:
Οι ενδείξεις για αντιβιοτική προφύλαξη έχουν διευρυνθεί όσον αφορά τα άτομα που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν ενδοκαρδίτιδα:

  • Η προφύλαξη συνιστάται σε ασθενείς με συσκευές  υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας.
  • Μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο προφύλαξης για τους λήπτες μεταμόσχευσης καρδιάς.
  • Μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο προφύλαξης για όσους υποβάλλονται σε επεμβατικές διαγνωστικές ή θεραπευτικές διαδικασίες που αφορούν το αναπνευστικό, το γαστρεντερικό, το ουρογεννητικό σύστημα, το δέρμα ή το μυοσκελετικό σύστημα.

Τα διαγνωστικά κριτήρια για την ενδοκαρδίτιδα (τροποποιημένα κριτήρια Duke) περιλαμβάνουν πλέον τεχνικές απεικόνισης (καρδιακή  CTA, PET-CT, WBC SPECT/CT) με την ίδια βαρύτητα (δηλαδή κύριο κριτήριο) που έχει και ένα θετικό υπερηχοκαρδιογραφικό εύρημα.

Παρόλο που τα αρχικά σχήματα παρεντερικής θεραπείας με αντιβιοτικά παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητα, οι οδηγίες προτείνουν τώρα παρεντερική ή από του στόματος συνέχιση της θεραπείας μετά την ημέρα 10 (σύμφωνα μετα αποτελέσματα της μελέτης POET), υπό την προϋπόθεση ότι το υπερηχοκαρδιογράφημα επιβεβαιώνει την ανταπόκριση και ο ασθενής είναι αρκετά σταθερός για να λάβει εξιτήριο.

Οι ενδείξεις και ο χρονισμός της χειρουργικής επέμβασης βαλβίδας περιλαμβάνουν πλέον περίπλοκες καταστάσεις όπως ενδοκρανιακή αιμορραγία ή μολυσμένες προσθετικές βαλβίδες ή βηματοδότες.

Αναδεικνύεται ο ρόλος της ομάδας ενδοκαρδίτιδας (καρδιολόγοι, καρδιοχειρουργοί, λοιμωξιολόγοι και κλινικοί μικροβιολόγοι).

Η θεραπεία αναφέρεται λεπτομερώς για ειδικές καταστάσεις (δηλαδή, ασθενείς που είναι βαρέως άρρωστοι, ανοσοκατεσταλμένοι, έχουν λοίμωξη από τον ιό HIV ή είναι έγκυοι).

Αυτή η πολυαναμενόμενη ενημέρωση των οδηγιών ενσωματώνει νέα στοιχεία για την αντιμετώπιση της ενδοκαρδίτιδας που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία 8 χρόνια — συγκεκριμένα, πρόοδοι στην απεικόνιση, αποτελέσματα της μελέτης POET και οφέλη από την πρώιμη χειρουργική επέμβαση βαλβίδας. Οι οδηγίες παρέχουν γρήγορη καθοδήγηση, ακόμη και για κλινικούς ιατρούς που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία της ενδοκαρδίτιδας. Η πιθανή επέκταση της αντιβιοτικής προφύλαξης στην ομάδα υψηλότερου κινδύνου σε μη οδοντιατρικές επεμβάσεις μπορεί να αποτελέσει έκπληξη. Παραμένει άγνωστο το αν οι αναμενόμενες κατευθυντήριες οδηγίες των ΗΠΑ για την ενδοκαρδίτιδα θα καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα.

Βιβλιογραφία

Delgado V et al. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. Eur Heart J 2023 Aug 25.

Kasper Iversen, et al. Partial Oral versus Intravenous Antibiotic Treatment of Endocarditis. N Engl J Med 2019; 380:415-424

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr