Μπορούμε να εντατικοποιήσουμε την αντιυπερτασική θεραπεία σε άτομα με υπέρταση που έχουν και ορθοστατική υπόταση;

Μια νέα μετανάλυση παρέχει τη διαβεβαίωση ότι κανένας τύπος υπότασης δεν πρέπει να αποθαρρύνει την υιοθέτηση της εντατικιποιημένης θεραπείας της αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς με υπέρταση.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την υπέρταση συνιστούν τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης των υπερτασικών ατόμων στο 130/80 και κάτω, ωστόσο η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης έχει επιδεινωθεί. Ορισμένοι κλινικοί γιατροί μπορεί να έχουν ανησυχίες σχετικά με τον πιο χαμηλό στόχο, ιδιαίτερα για άτομα με αρχική ορθοστατική υπόταση. Για να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, οι ερευνητές διεξήγαγαν μια μετανάλυση 9 μελετών αρτηριακής υπέρτασης που αξιολόγησαν τους νέους στόχους αρτηριακής πίεσης ή ένα δραστικό φάρμακο και περιλάμβαναν αξιολογήσεις της ορθοστατικής υπότασης.

Οι 9 μελέτες περιλάμβαναν 29.235 συμμετέχοντες (μέση ηλικία 69 έτη, 48% γυναίκες) που παρακολουθήθηκαν για διάμεσο διάστημα 4 ετών. Κατά την έναρξη, το 9% είχε ορθοστατική υπόταση και το 5% είχε υπόταση σε όρθια στάση. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι πιο εντατικοί στόχοι αρτηριακής πίεσης ή η ενεργή θεραπεία μείωσαν τον κίνδυνο για μη θανατηφόρα συμβάντα καρδιαγγειακής νόσου ή θνησιμότητα από όλες τις αιτίες, ανεξάρτητα από την παρουσία ορθοστατικής υπότασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ορθοστατική υπόταση συσχετίστηκε ανεξάρτητα με υψηλότερους κινδύνους για καρδιαγγειακή νόσο ή θνησιμότητα από όλες τις αιτίες.

Τα άτομα με ορθοστατική υπόταση είχαν υψηλότερο κίνδυνο για δυσμενείς εκβάσεις, αλλά εμφάνισαν σχετική μείωση του κινδύνου ως απόκριση στην εντατικοποίηση της αντιυπερτασικής θεραπείας που δεν ήταν σημαντικά διαφορετική από εκείνες χωρίς αυτές τις καταστάσεις. Ενδεχομένως, με βάση αυτά τα απτελέσματα, η ορθοστατική υπόταση δεν πρέπει να μας αποτρέπει από την υιοθέτηση πιο εντατικής αντιυπερτασικής θεραπείας σε άτομα με υπέρταση.

Βιβλιογραφία

Juraschek SP et al. Orthostatic hypotension, hypertension treatment, and cardiovascular disease: An individual participant meta-analysis. JAMA 2023 Oct 17; 330:1459.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr