Σύγκριση ατορβαστατίνης με ροσουβαστατίνη: παρόμοια καρδιαγγειακή προστασία στα 3 χρόνια

Όμως οι ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο που έλαβαν ροσουβαστατίνη είχαν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης διαβήτη και καταρράκτη.

Οι στατίνες μειώνουν αποτελεσματικά τα επίπεδα LDL-χοληστερόλης και τον κίνδυνο για μελλοντικά καρδιαγγειακά (CV) συμβάντα, αλλά λίγες τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν συγκρίνει τις διαθέσιμες στατίνες μεταξύ τους. Μια πρόσφατη τυχαιοποιημένη μελέτη από τη Νότια Κορέα έδειξε ότι 4.400 ασθενείς (μέση ηλικία 65 έτη) με καρδιαγγειακή νόσο που έλαβαν θεραπεία με στατίνες είχαν παρόμοια επίπεδα λιπιδίων και καρδιαγγειακή έκβαση μετά από 3 χρόνια, ανεξάρτητα από το αν οι στατίνες ξεκίνησαν σε δόση υψηλής έντασης ή τιτλοποιήθηκαν από μια λιγότερο έντονη αρχική δόση, με στόχο LDL-χοληστερόλης 50 έως 70 mg/dL. Οι ασθενείς επίσης τυχαιοποιήθηκαν σε ατορβαστατίνη ή ροσουβαστατίνη για να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια αυτών των δύο φαρμάκων.

Στα 3 χρόνια, οι μέσες ημερήσιες δόσεις ροσουβαστατίνης και ατορβαστατίνης ήταν 17 mg και 36 mg ημερησίως, αντίστοιχα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης, οι ασθενείς που έλαβαν ροσουβαστατίνη, σε σύγκριση με ασθενείς που έλαβαν ατορβαστατίνη, είχαν ελαφρώς (αλλά σημαντικά) χαμηλότερα επίπεδα LDL-χοληστερόλης (66 έναντι 69 mg/dL), αλλά δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στην έκβαση του πρωτογενούς σύνθετου καρδιαγγειακού σημείου ( δηλ. θάνατος, έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο ή οποιαδήποτε στεφανιαία επαναγγείωση) ή οποιοδήποτε από τα συστατικά του. Οι ασθενείς στο σκέλος της ροσουβαστατίνης είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν νεοεμφανιζόμενο σακχαρώδη διαβήτη (7,1% έναντι 5,5%) και να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση καταρράκτη (2,5% έναντι 1,5%). Άλλες ανεπιθύμητες εκβάσεις εμφανίστηκαν με παρόμοια ποσοστά και στις δύο ομάδες.

Οι μεταναλύσεις έχουν δείξει ότι οι στατίνες (ως ομάδα) σχετίζονται με μια μικρή αύξηση της συχνότητας εμφάνισης διαβήτη. Τα στοιχεία για συσχέτιση με τον καταρράκτη ήταν λιγότερο συνεπή. Οι μηχανισμοί με τους οποίους οι στατίνες ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο για διαβήτη και καταρράκτη παραμένουν ασαφείς, αλλά οι κλινικοί γιατροί που συνταγογραφούν αυτά τα φάρμακα θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τους ασθενείς τους για αυτές τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Τα σχετικά οφέλη και οι κίνδυνοι της ροσουβαστατίνης και της ατορβαστατίνης πέραν των 3 ετών δεν μπορούν να συναχθούν από αυτήν τη μελέτη, ούτε τα ευρήματά της μπορούν να γενικευθούν με απόλυτη ασφάλεια σε μη κορεατικούς πληθυσμούς.

Βιβλιογραφία

Lee Y-J et al. Rosuvastatin versus atorvastatin treatment in adults with coronary artery disease: Secondary analysis of the randomised LODESTAR trial. BMJ 2023 Oct 18; 383:e075837.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr