Μετάγγιση αίματος σε νοσηλευόμενους ασθενείς: πότε πρέπει να γίνεται

Οι νεότερερες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες από την Ένωση για την Προώθηση του Αίματος & Βιοθεραπειών (AABB) επιβεβαιώνουν τους περιορισμούς στην στρατηγική μετάγγισης αίματος.

Ιστορικό

Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες ανανεώνουν εκείνες του 2016 για τις μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC). Βασίζονται σε μια συστηματική ανασκόπηση χρησιμοποιώντας το πλαίσιο GRADE για την αξιολόγηση της ισχύος των συστάσεων και της ποιότητας των ενδεικτικών στοιχείων.

Η εφαρμογή των συστάσεων για μετάγγιση είναι εξαιρετικά εξατομικευμένη και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες εκτός από το επίπεδο αιμοσφαιρίνης – για παράδειγμα, σχετικά σημεία και συμπτώματα, ρυθμός πτώσης αιμοσφαιρίνης, κατάσταση όγκου, αιμοδυναμική σταθερότητα, προτιμήσεις και τιμές των ασθενών και άλλες κλινικές μεταβλητές.

Οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να εξετάζουν τη μετάγγιση RBC μόνο όταν τα αναμενόμενα οφέλη υπερτερούν των βλαβών.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ανά μονάδα που σχετίζονται με τη μετάγγιση RBC είναι η υπερφόρτωση του κυκλοφορικού (1 στους 125), οι εμπύρετες αντιδράσεις (1 στις 161) και οι αλλεργικές αντιδράσεις (1 στους 345).

Στις ΗΠΑ, η μετάδοση του HIV και των ιών της ηπατίτιδας Β και C συμβαίνουν σε λιγότερες από 1 ανά εκατομμύριο μεταγγίσεις.

Βασικές συστάσεις

Για αιμοδυναμικά σταθερούς ενήλικες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, συνιστάται μια περιοριστική στρατηγική  μετάγγισης RBC όταν το επίπεδο αιμοσφαιρίνης είναι <7,0 g/dL (ισχυρή σύσταση, στοιχεία μέτριας βεβαιότητας).

Ορισμένες υποομάδες ασθενών μπορεί να ωφεληθούν από ένα ελαφρώς υψηλότερο ουδό μετάγγισης. Εξετάστε τη μετάγγιση RBC για ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργική επέμβαση όταν το επίπεδο αιμοσφαιρίνης είναι <7,5 g/dL. Εξετάστε το ενδεχόμενο μετάγγισης για ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο ή όσους υποβάλλονται σε ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση όταν το επίπεδο αιμοσφαιρίνης είναι <8,0 g/dL.

Μια περιοριστική στρατηγική μετάγγισης  RBC όταν η συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης είναι <7,0 g/dL συνιστάται επίσης για νοσηλευόμενους ενήλικες με αιματολογικές κακοήθειες και κακοήθειες συμπαγών οργάνων (σύσταση υπό όρους, στοιχεία χαμηλής βεβαιότητας).

Λόγω έλλειψης στοιχείων, δεν γίνεται καμία συγκεκριμένη σύσταση υπέρ ή κατά μιας περιοριστικής ή φιλελεύθερης μετάγγισης για ασθενείς που νοσηλεύονται με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή επιβεβαιώνει προηγούμενες συστάσεις για μια περιοριστική στρατηγική μετάγγισης στις περισσότερες περιπτώσεις και παρέχει καθοδήγηση για συγκεκριμένες υποομάδες στις οποίες μπορεί να ληφθεί υπόψη ένα ελαφρώς υψηλότερο όριο μετάγγισης. Οι συστάσεις για μεταγγίσεις σε παιδιατρικούς ασθενείς, οι οποίες δεν εξετάζονται εδώ, περιλαμβάνονται επίσης στην οδηγία.

Βιβλιογραφία

Carson JL et al. Red blood cell transfusion: 2023 AABB international guidelines. JAMA 2023 Oct 12

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr