Πόσο γρήγορα μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορούμε να μειώσομε την αρτηριακή πίεση;

Το ποσοστό θανάτου ή εξάρτησης δεν διέφερε μετά την έναρξη της μείωσης της αρτηριακής πίεσης εντός 24 έως 48 ωρών μετά το ισχαιμικό εγκεφαλικό σε σύγκριση με την έναρξη την ημέρα 8.

Ο βέλτιστος χρόνος έναρξης της μείωσης της αρτηριακής πίεσης στην οξεία φάση μετά το ισχαιμικό εγκεφαλικό είναι αβέβαιος. Αν και μια μετανάλυση 13 μελετών του 2015 απέτυχε να δείξει το όφελος της αντιυπερτασικής θεραπείας που ξεκίνησε εντός 3 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων, μια διερευνητική ανάλυση υποομάδας δεδομένων από τη μελέτη CATIS (Chinese Antihypertensive Trial in Acute Ischemic Stroke) έδειξε ότι η έναρξη μείωσης της αρτηριακής πίεσης μεταξύ 24 και 48 από το επεισόδιο ώρες μπορεί να προσφέρει όφελος.

Σε αυτή τη μελέτη παρακολούθησης CATIS-2, 4.810 ασθενείς με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο ηλικίας 40 ετών και άνω, που παρουσιάστηκαν σε 106 νοσοκομεία στην Κίνα εντός 24 έως 48 ωρών μετά την έναρξη των συμπτωμάτων με συστολική αρτηριακή πίεση μεταξύ 140 mm Hg και 220 mm Hg, τυχαιοποιήθηκαν σε πρώιμη ή καθυστερημένη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Η κολπική μαρμαρυγή, τα σοβαρά συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου ή η θεραπεία με θρομβόλυση ή ενδαγγειακή θρομβεκτομή ήταν κριτήρια αποκλεισμού από τη μελέτη.

Η ομάδα που έλαβε πρώιμη θεραπεία έλαβε αντιυπερτασική αγωγή αμέσως μετά την τυχαιοποίηση με στόχο τη μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά 10% έως 20% εντός 24 ωρών και την επίτευξη μέσης αρτηριακής πίεσης <140/90 mm Hg εντός 7 ημερών. Η ομάδα καθυστερημένης θεραπείας διέκοψε οποιαδήποτε αντιυπερτασικά φάρμακα για 7 ημέρες και ξεκίνησε αντιυπερτασικά φάρμακα την ημέρα 8.

Την ημέρα 90, το 12,0% της ομάδας της πρώιμης θεραπείας και το 10,5% της ομάδας της καθυστερημένης θεραπείας είχαν λειτουργική εξάρτηση (τροποποιημένη βαθμολογία Rankin Scale ≥3) ή είχαν πεθάνει (P=0,08). Τα ποσοστά επαναλαμβανόμενων εγκεφαλικών επεισοδίων και ανεπιθύμητων ενεργειών δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων.

Η μελέτη CATIS-2 απέτυχε να δείξει όφελος από την έναρξη της αντιυπερτασικής θεραπείας εντός των πρώτων 48 ωρών μετά το ήπιο-μέτριο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτά τα ουδέτερα αποτελέσματα μειώνουν τον ενθουσιασμό για πρώιμη οξεία μείωση της αρτηριακής πίεσης μετά από ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Βιβλιογραφία

Liu L et al. Early versus delayed antihypertensive treatment in patients with acute ischaemic stroke: Multicentre, open label, randomised, controlled trial. BMJ 2023 Oct 9; 383:e076448.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr