Η σωστή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης εκτός των άλλων μειώνει και τον κίνδυνο άνοιας

Μια παρέμβαση 48 μηνών για τη μείωση της ΑΠ σε ασθενείς με ανεξέλεγκτη υπέρταση μείωσε επίσης τον κίνδυνο για άνοια και γνωστική εξασθένηση, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις Επιστημονικές Συνεδρίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Ελλείψει φαρμακευτικής θεραπείας, η πρωταρχική πρόληψη της άνοιας μέσω της μείωσης των παραγόντων κινδύνου, όπως η μείωση της αρτηριακής πίεσης, είναι μια προτεραιότητα της δημόσιας υγείας. Προηγούμενες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες ανέφεραν μη σημαντική μείωση της άνοιας που σχετίζεται με την αντιυπερτασική θεραπεία σε ασθενείς με εγκεφαλικό ή υπέρταση. Διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα μιας εντατικής παρέμβασης για την αρτηριακή πίεση σε σύγκριση με τη συνήθη φροντίδα στη μείωση του κινδύνου άνοιας κάθε αιτίας και γνωστικής εξασθένησης μεταξύ ασθενών με υπέρταση σε μια περίοδο παρέμβασης 48 μηνών.

Συμμετείχαν 33.995 άτομα ηλικίας 40 ετών και άνω με αρρύθμιστη υπέρταση – που ορίζεται ως ΑΠ 140/90 mm Hg ή περισσότερο – σε 326 χωριά στην Κίνα (μέση ηλικία 63 έτη, 61% γυναίκες, 23% με εκπαίδευση δημοτικού και κάτω) .

Συνολικά, 163 χωριά κατατάχθηκαν τυχαία σε παρέμβαση υπό την επίβλεψη του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης της κοινότητας και τα υπόλοιπα έλαβαν τη συνήθη φροντίδα.

Με επίβλεψη από γιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η παρέμβαση αποτελούνταν από εκπαιδευμένους μη ιατρούς παρόχους κοινοτικής υγειονομικής περίθαλψης που ξεκίνησαν και τιτλοδοτούσαν αντιυπερτασικά φάρμακα με βάση ένα απλό πρωτόκολλο σταδιακής φροντίδας. Παρέχονταν επίσης μειωμένα ή δωρεάν αντιυπερτασικά φάρμακα, καθοδήγηση υγείας για τροποποίηση του τρόπου ζωής και τήρηση των φαρμάκων και καθοδήγηση σχετικά με την παρακολούθηση της ΑΠ στο σπίτι.

Ο στόχος ήταν η συστολική ΑΠ κάτω από 130 mm Hg και η διαστολική ΑΠ κάτω από 80 mm Hg.

Το πρωταρχικό αποτέλεσμα ήταν η άνοια για όλες τις αιτίες που κρίθηκε από δύο ανεξάρτητους νευρολόγους.

Συνολικά, 39.044 συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση 48 μηνών.

Στην τελική παρακολούθηση, η καθαρή αλλαγή στο σκέλος παρέμβασης ήταν 22 mm Hg συστολική (95% CI, 23,4 έως 20,6, P < 0,0001) και 9,3 mm Hg διαστολική (95% CI, -10 έως -8,7, P < .0001).

Στους 48 μήνες, το 67,7% της ομάδας παρέμβασης πέτυχε επίπεδο ΑΠ κάτω από 130/80 mm Hg σε σύγκριση με το 15% της ομάδας τυπικής φροντίδας.

Η ανά έτος εμφάνιση άνοιας για όλες τις αιτίες ήταν σημαντικά χαμηλότερη στο σκέλος παρέμβασης σε σύγκριση με το σκέλος της συνήθους φροντίδας (1,12% έναντι 1,31%) και ο σχετικός κίνδυνος για άνοια ήταν 15% χαμηλότερος στην ομάδα παρέμβασης (RR = 0,85; 95% CI, 0,76-0,95, Ρ = 0,0035).

Κίνδυνος για δευτερογενή γνωστικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της κρινόμενης γνωστικής εξασθένησης χωρίς άνοια (RR = 0,84, P < 0,0001), γνωστικής εξασθένησης ή άνοιας (RR = 0,84, P < 0,0001), άνοιας ή θανάτου από κάθε αιτία (RR = 0,86; P < 0,0001) και οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (RR = 0,94, P = ,0006) ήταν χαμηλότερες στην ομάδα παρέμβασης σε σύγκριση με τη συνήθη φροντίδα.

Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ατόμων με άνοια παγκοσμίως θα αυξηθεί από 57,4 εκατομμύρια το 2019 σε 152,8 εκατομμύρια το 2050.

Η μείωση της αρτηριακής πίεσης είναι αποτελεσματική στη μείωση του κινδύνου άνοιας σε ασθενείς με υπέρταση. Αυτή η αποδεδειγμένη, αποτελεσματική παρέμβαση θα πρέπει να κλιμακωθεί ευρέως για να μειωθεί το παγκόσμιο βάρος της άνοιας.

Βιβλιογραφία

He J, et al. LBS.04. Using drugs, diet and delivery to optimize hypertension outcomes. Presented at: American Heart Association Scientific Sessions; Nov. 11-13, 2023; Philadelphia.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr