Τα δυο τρίτα των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο έχουν αρρύθμιστη υπέρταση

Το ποσοστό υπέρτασης μεταξύ των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο έχει αυξηθεί. Ωστόσο, ακόμη και όταν συνταγογραφούνται περισσότερα αντιυπερτασικά φάρμακα, οι περισσότεροι ασθενείς δεν επιτυγχάνουν τους στόχους της αρτηριακής πίεσης, δήλωσαν ερευνητές στο ASN Kidney Week.

Η μελέτη αυτή επικεντρώθηκε στα καρδιαγγειακά αποτελέσματα σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο στις ΗΠΑ. Ο στόχος ήταν να δούμε τι συμβαίνει με τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης μεταξύ των ενηλίκων των ΗΠΑ με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ).

Ο Akbari και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν δεδομένα από την Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής για τις περιόδους 2011 έως 2014, 2015 έως 2016 και 2017 έως 2020. Εντόπισαν τους ερωτηθέντες με ΧΝΝ και τους ταξινόμησαν σε κατηγορίες με βάση τις μετρήσεις της συστολικής ΑΠ.

Μεταξύ των ασθενών με ΧΝΝ, το 66% ανέφερε ότι είχε υπέρταση ή έπαιρνε φάρμακα για την αρτηριακή πίεση από το 2011 έως το 2014, έναντι 69% από το 2015 έως το 2016 και 86% από το 2017 έως το 2020.

Το ποσοστό των ασθενών με ΧΝΝ που δεν λαμβάνουν φάρμακα για την αρτηριακή πίεση μειώθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Ο αριθμός των ασθενών που λάμβαναν δύο φάρμακα για την αρτηριακή πίεση διπλασιάστηκε από την περίοδο 2011 έως 2014 έως την περίοδο 2017 έως 2020 και ο αριθμός των ασθενών που λάμβαναν τρία ή περισσότερα φάρμακα σχεδόν τριπλασιάστηκε στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Παρά την αύξηση στις συνταγές αντιυπερτασικών φαρμάκων, το 17% των ασθενών με ΧΝΝ είχαν συστολική ΑΠ από 130 mm HG έως 139 mm HG και το 37% είχε συστολική ΑΠ 140 mm Hg ή μεγαλύτερη από το 2017 έως το 2020.

Ανεξάρτητα από το ποια κατευθυντήρια γραμμή εφαρμόζουμε, εξακολουθούμε να έχουμε έναν μεγάλο αριθμό του πληθυσμού που δεν έχει εκπληρώσει τον στόχο των κατευθυντήριων οδηγιών. Δηλαδή εξακολουθούν να έχουν αρρύθμιστη υπέρταση ακόμη και με τη συνταγογράφηση περισσότερων αντιυπερτασικών φαρμάκων.

Βιβλιογραφία

Akbari S, et al. TH-PO236. Presented at: ASN Kidney Week; Nov. 2-5, 2023; Philadelphia.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr