Οι SGLT-2 αναστολείς αρχικά μειώνουν τη νεφρική λειτουργία αλλά τελικά προστατεύουν το νεφρό

Μια μικρή έως μέτρια αρχική πτώση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR) δεν συσχετίστηκε με μακροπρόθεσμα δυσμενή καρδιαγγειακά ή νεφρικά αποτελέσματα.

Όταν ξεκινάμε ή εντείνουμε τη θεραπεία της υπέρτασης, ο εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR) ενός ασθενούς προσωρινά μειώνεται σημαντικά. Αυτή η παρατήρηση μπορεί να είναι ένας λόγος ανησυχίας σε ασθενείς με προϋπάρχουσα χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ). Σε μια πρόσφατη μελέτη ασθενών με ΧΝΝ, μια μείωση του eGFR >15% λίγο μετά την εντατικοποίηση της αντιυπερτασικής θεραπείας συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης σε νεφρική νόσο τελικού σταδίου .

Οι αναστολείς συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης-2 (SGLT-2) δεν συνταγογραφούνται κυρίως για τη θεραπεία της υπέρτασης, αλλά μπορούν να μειώσουν την αρτηριακή πίεση. Με την αυξανόμενη δημοτικότητά τους, η κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεών τους στον eGFR είναι σημαντική. Για να εξετάσουν αυτό το ζήτημα, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από την προηγουμένως δημοσιευμένη μελέτη DELIVER της δαπαγλιφλοζίνης για καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης.

Στη μελέτη DELIVER, παρατηρήθηκε μείωση του eGFR >10% σε 1 μήνα στο 40% των ληπτών δαπαγλιφλοζίνης. Ωστόσο, εκείνοι με >10% μείωση του eGFR — σε σύγκριση με εκείνους που είχαν μικρότερη ή καθόλου μείωση — δεν είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν δυσμενή καρδιαγγειακά ή νεφρικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια περίπου 2 ετών παρακολούθησης. Ακόμη και μια μείωση >25% (εμφανίστηκε στο 9% των ασθενών) δεν συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο για αυτά τα αποτελέσματα, αλλά η ικανότητα αξιολόγησης αυτής της μικρής υποομάδας ήταν περιορισμένη.

Αυτή η ανάλυση παρέχει τη διαβεβαίωση ότι μια μικρή έως μέτρια μείωση του eGFR μετά την έναρξη της δαπαγλιφλοζίνης (και πιθανώς άλλων αναστολέων SGLT-2) δεν είναι, από μόνη της, επιβλαβής. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί ασθενείς με αρχικά χαμηλή αρτηριακή πίεση που ανέπτυξαν συμπτωματική υπόταση και μεγάλες μειώσεις του eGFR μετά τη συνταγογράφηση αναστολέων SGLT-2 επιπρόσθετα από άλλα αντιυπερτασικά φάρμακα. Προφανώς, η προσαρμογή του θεραπευτικού σχήματος με μείωση των αντιυπερτασικών φαρμάκων είναι απαραίτητη σε τέτοιες περιπτώσεις.

Βιβλιογραφία

Mc Causland FR et al. Decline in estimated glomerular filtration rate after dapagliflozin in heart failure with mildly reduced or preserved ejection fraction: A prespecified secondary analysis of the DELIVER randomized clinical trial. JAMA Cardiol 2023 Nov 12.

Ku E et al. Acute declines in estimated GFR in blood pressure target trials and risk of adverse outcomes. Am J Kidney Dis 2023 Oct; 82:454.

Solomon SD et al. Dapagliflozin in heart failure with mildly reduced or preserved ejection fraction. N Engl J Med 2022 Aug 27.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr