Οι γυναίκες ζουν περισσότερα χρόνια και η διαφορά στο προσδόκιμο επιβίωσης με τους άνδρες συνεχώς αυξάνει

Τα τελευταία χρόνια, ο COVID-19, ο ακούσιος τραυματισμός, οι ανθρωποκτονίες, οι καρδιακές παθήσεις και οι αυτοκτονίες συνέβαλαν στο χαμηλότερο προσδόκιμο επιβίωσης των ανδρών.

Στις ΗΠΑ, το προσδόκιμο ζωής από τη γέννηση μειώθηκε από 78,8 έτη το 2019 σε 76,1 έτη το 2021. Το προσδόκιμο ζωής των ανδρών είναι χαμηλότερο από το προσδόκιμο ζωής των γυναικών (73,5 και 79,3 έτη, αντίστοιχα, το 2021) και το χάσμα μεταξύ των δυο φύλων έχει διευρυνθεί από 4,8 σε 5 έτη από το 2010. Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα θνησιμότητας του Εθνικού Κέντρου Στατιστικών Υγείας και προσδιόρισαν τις αιτίες θανάτου που συνέβαλαν σε αυτό το διευρυμένο χάσμα.

Το χάσμα μεταξύ του προσδόκιμου επιβίωσης μεταξύ των δυο φύλων αυξήθηκε κατά 0,23 έτη από το 2010 έως το 2019 και κατά 0,70 έτη από το 2019 έως το 2021. Πριν από την πανδημία COVID-19, οι μεγαλύτεροι συντελεστές στην αύξηση ήταν ο ακούσιος τραυματισμός (π.χ. υπερβολική δόση ναρκωτικών), ο διαβήτης, η αυτοκτονία, τα καρδιακά νοσήματα και οι ανθρωποκτονίες μεταξύ των ανδρών. Αυτά αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις σχετικές βελτιώσεις για τους άνδρες στη θνησιμότητα λόγω καρκίνου, νόσου Alzheimer και χρόνιας νόσου του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. Κατά τη διάρκεια του 2019 έως το 2021, ο COVID-19 αναδείχθηκε ως ο κύριος παράγοντας που συνέβαλε στο διευρυμένο χάσμα. Οι ελαφρυντικοί παράγοντες περιελάμβαναν λιγότερους θανάτους από καρκίνο στους άνδρες και περισσότερους θανάτους γυναικών στην περιγεννητική περίοδο.

Τα τελευταία χρόνια, το συνολικό προσδόκιμο εποβίωσης έχει μειωθεί και το χάσμα μεταξύ των δυο φύλων έχει αυξηθεί.

Βιβλιογραφία

Yan BW et al. Widening gender gap in life expectancy in the US, 2010–2021. JAMA Intern Med 2023 Nov 13

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr