Το κάπνισμα τσιγάρου είναι πλέον λιγότερο δημοφιλές από το άτμισμα στους νέους

Ο επιπολασμός του ατμίσματος έχει αυξηθεί ενώ το κάπνισμα έχει μειωθεί.

Το άτμισμα της νικοτίνης (ηλεκτρονικά τσιγάρα) έχει γίνει πλέον πιο συνηθισμένο στους νεαρούς ενήλικες. Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν εθνικά αντιπροσωπευτικά δεδομένα έρευνας από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ και προσδιόρισαν τις τάσεις στο άτμισμα και το κάπνισμα μεταξύ έξι κυμάτων νεαρών ενηλίκων (ηλικιακό εύρος 18–24 έτη, 8.200 έως 11.400 συμμετέχοντες ανά κύμα) κατά την περίοδο 2013 έως 2021.

Μεταξύ του κύματος 1 (2013–2014) και του κύματος 6 (2021), αναφέρθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές στον επιπολασμό:

  • Το ιστορικό καπνίσματος μειώθηκε από 53% σε 35%.
  • Το ιστορικό ατμίσματος αυξήθηκε από 32% σε 53%.
  • Το τρέχον κάπνισμα μειώθηκε από 20% σε 6%.
  • Το τρέχον άτμισμα αυξήθηκε από 4% 15%.

Ο επιπολασμός του τρέχοντος ατμίσματος μεταξύ των συμμετεχόντων που δεν ήταν ποτέ καθιερωμένοι καπνιστές αυξήθηκε από 1% σε 8%. Στην πραγματικότητα, στο κύμα 6, περισσότεροι από τους μισούς ατμιστές δεν είχαν καπνίσει ποτέ.

Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει ότι, μεταξύ των νεαρών ενηλίκων, το άτμισμα είναι πλέον πιο συνηθισμένο από το κάπνισμα. Αν και η μείωση του καπνίσματος στους νεαρούς ενήλικες είναι ενθαρρυντικό, το αυξημένο άτμισμα εγείρει ανησυχίες. Επειδή το άτμισμα δεν είναι χωρίς κίνδυνο (π.χ. τραυματισμός του πνεύμονα που σχετίζεται με το ηλεκτρονικό τσιγάρο ή το άτμισμα), οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους ασθενείς να σταματήσουν το άτμισμα.

Βιβλιογραφία

Sanford BT et al. Shift from smoking cigarettes to vaping nicotine in young adults. JAMA Intern Med 2023 Nov 13.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr