Μετέπειτα ανάπτυξη πρωτοπαθούς αλδοστερονισμού παρά την αρχικά αρνητική διαγνωστική εξέταση

Πέντε χρόνια μετά από ένα αρνητικό επιβεβαιωτικό τεστ, το 20% των ασθενών με αρτηριακή υπέρταση είχαν αναπτύξει εμφανή πρωτοπαθή αλδοστερονισμό.

Ο πρωτοπαθής αλδοστερονισμός (ΠΑ) είναι μια δευτεροπαθής αιτία υπέρτασης που συχνά είναι θεραπεύσιμη. Η πρώτη διαγνωστική εξέταση που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του ΠΑ είναι ο λόγος αλδοστερόνης προς ρενίνη. Εάν αυτός είναι μη φυσιολογικός, συνήθως πραγματοποιείται μια επιβεβαιωτική εξέταση, τα αποτελέσματα της οποίας είναι αρνητικά σε περίπου 50% έως 70% των ασθενών. Προκειμένου να κατανοήσουν τα μελλοντικά αποτελέσματα υγείας τέτοιων ατόμων, οι ερευνητές παρακολούθησαν 184 ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση και προηγουμένως μη φυσιολογικό (αυξημένο) λόγο αλδοστερόνης προς ρενίνη, ακολουθούμενο από αρνητικό επιβεβαιωτικό τεστ.

Μετά από μια μέση παρακολούθηση 5 ετών από την αρχική αρνητική επιβεβαιωτική εξέταση, οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε επανέλεγχο και στη συνέχεια υποβλήθηκαν είτε σε καθιστή δοκιμασία έγχυσης φυσιολογικού ορού είτε σε δοκιμασία πρόκλησης καπτοπρίλης για επιβεβαίωση του ΠΑ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 20% των ασθενών είχαν αναπτύξει εμφανή ΠΑ. Σε αυτούς τους ασθενείς, παρόλο που έλαβαν παρόμοια αντιυπερτασική θεραπεία με εκείνους χωρίς ΠΑ, ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης ήταν χειρότερος και η βλάβη των καρδιακών οργάνων πιο συχνή.

Ο ΠΑ είναι πιθανότατα πολύ πιο συχνός από ό,τι πιστευόταν παλαιότερα, ειδικά σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση. Αυτά τα δεδομένα επαληθεύουν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τους ασθενείς με υποψία ΠΑ που έχουν θετικό τεστ προσυμπτωματικού ελέγχου ακολουθούμενο από αρνητικό τεστ επιβεβαίωσης. Καό είναι, όχι μόνο να παρακολουθούμε αυτούς τους ασθενείς αλλά να επαναλάβουμε την εξέταση για ΠΑ εάν η αρτηριακή πίεση παραμένει δύσκολο να ρυθμιστεί.

Βιβλιογραφία

Buffolo F et al. Long-term follow-up of patients with elevated aldosterone-to-renin ratio but negative confirmatory test: The progression of primary aldosteronism phenotypes. Hypertension 2023 Dec 12.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr