Πρέπει σε όλους τους ασθενείς με έξαρση ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια) να χορηγείται θεραπεία με κορτικοστεροειδή;

Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη, μόνο οι ασθενείς με αυξημένα ηωσινόφιλα φάνηκε να ωφελούνται.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (GOLD) συνιστούν την αντιμετώπιση των παροξύνσεων της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) με 40 mg πρεδνιζόνης για 5 ημέρες, συν από του στόματος αντιβιοτικά για τους ασθενείς που έχουν υπερβολικό βήχα και πυώδη πτύελα. Παραμένει όμως ασφαές το εέν τα κορτικοστεροειδή βοηθούν όλους τους ασθενείς ή μόνο αυτούς με ηωσινοφιλία.

Ερευνητές στο Ηνωμένο Βασίλειο συνέκριναν δύο προσεγγίσεις για τις παροξύνσεις της ΧΑΠ: θεραπεία κατευθυνόμενη από ηωσινόφιλα του αίματος (BET, δηλαδή 30 mg πρεδνιζολόνης για 14 ημέρες εάν τα ηωσινόφιλα στο αίμα ήταν ≥2% και εικονικό φάρμακο για χαμηλότερα επίπεδα ηωσινόφιλων) και τη συνήθη θεραπεία (δηλαδή, 14 ημέρες από του στόματος στεροειδή για όλους τους ασθενείς). Από τους 308 ασθενείς που εγγράφηκαν, οι 93 είχαν μία ή περισσότερες παροξύνσεις και συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση. Στην ομάδα BET, το 66% των παροξύνσεων αντιμετωπίστηκε με από του στόματος στεροειδή, ενώ το 100% των ασθενών με τη συνήθη θεραπεία έλαβαν στεροειδή.

Το BET δεν ήταν κατώτερο από την τυπική θεραπεία, με μη σημαντικά λιγότερες αποτυχίες θεραπείας (19% και 32%, αντίστοιχα), που ορίστηκαν ως επανάληψη θεραπείας, εισαγωγή στο νοσοκομείο ή θάνατος στις 30 ημέρες. Δεν σημειώθηκαν διαφορές στις βαθμολογίες των συμπτωμάτων, στη λειτουργία των πνευμόνων ή στις ανεπιθύμητες ενέργειες (π.χ. γλυκοζουρία, εισαγωγή στο νοσοκομείο).

Τα στοιχεία δείχνουν όλο και περισσότερο ότι οι βραχείες θεραπείες στεροειδών από το στόμα είναι αποτελεσματικές μόνο σε παροξύνσεις ΧΑΠ με ηωσινοφιλία. Αν και οι παρενέργειες των στεροειδών ήταν ασυνήθιστες σε αυτή τη μελέτη, ακόμη και οι σύντομοι κύκλοι συστηματικών στεροειδών δεν είναι απαραίτητα αβλαβείς. Ενδεχομένως ότι όπως η θεραπεία συντήρησης με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή είναι κατάλληλη μόνο σε ασθενείς με ΧΑΠ με ηωσινοφιλία ή συνοδό άσθμα, τώρα θα πρέπει να αποφεύγουμε τα από του στόματος γλυκοκορτικοειδή σε ασθενείς με παροξύνσεις ΧΑΠ και χαμηλό αριθμό ηωσινοφίλων. Είναι ενδιαφέρον ότι περίπου το ένα τρίτο των ασθενών με ΧΑΠ έχουν υψηλούς αριθμούς ηωσινοφίλων και αυτοί οι ασθενείς είχαν διπλάσιες πιθανότητες να παρουσιάσουν παροξύνσεις από εκείνους με χαμηλό αριθμό ηωσινοφίλων.

Βιβλιογραφία

Ramakrishnan S et al. Blood eosinophil-guided oral prednisolone for COPD exacerbations in primary care in the UK (STARR2): A non-inferiority, multicentre, double-blind, placebo-controlled, randomised controlled trial. Lancet Respir Med 2024 Jan; 12:67.

Comellas AP and Fortis S. Blood eosinophil-guided therapy for COPD exacerbations. Lancet Respir Med 2024 Jan; 12:9.

Agustí A et al. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2023 Report: GOLD executive summary. Am J Respir Crit Care Med 2023 Apr 1; 207:819.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr