Ενδιαφέροντα αποτελέσματα μιας μεγάλης μελέτης τεστοστερόνης

Στη μελέτη TRAVERSE, οι λήπτες τεστοστερόνης παρουσίασαν μέτρια βελτιωμένη βαθμολογία για τη λίμπιντο και τη διάθεση, αλλά όχι για τη στυτική λειτουργία.

Η τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη TRAVERSE διεξήχθη για να εξετάσει την καρδιαγγειακή (CV) ασφάλεια της θεραπείας με τεστοστερόνη σε 5.200 άνδρες με γνωστή καρδιαγγειακή νόσο ή παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου, επίπεδα τεστοστερόνης μεταξύ 100 και 300 ng/dL και συμπτώματα που μπορεί να προκύψουν από υπογοναδισμό.

Οι ερευνητές εκμεταλλεύτηκαν το μέγεθος και τη διάρκεια αυτής της μελέτης για να εξετάσουν άλλα πιθανά οφέλη και βλάβες της θεραπείας με τεστοστερόνη. Εδώ συνοψίζουμε τα ευρήματα σχετικά με τη σεξουαλική λειτουργία και τη διάθεση.

Μια υπομελέτη περιελάμβανε 1.161 άνδρες που ανέφεραν χαμηλή λίμπιντο κατά την έναρξη. Αξιολογήθηκαν σειριακά με ένα ερωτηματολόγιο που ρωτούσε για 12 σεξουαλικά αντικείμενα. Πολλά αντικείμενα αφορούσαν σεξουαλική δραστηριότητα με έναν σύντροφο και τα άλλα ήταν διαφορετικά αντικείμενα, όπως σεξουαλικές ονειροπολήσεις, φλερτ, αυθόρμητες στύσεις και αυνανισμός. Στην αρχή, η μέση βαθμολογία ήταν 1,8 (δηλαδή, οι συμμετέχοντες είχαν κατά μέσο όρο περίπου δύο από αυτές τις δραστηριότητες καθημερινά). Κατά τη διάρκεια 2 ετών παρακολούθησης, οι μέσες βαθμολογίες αυξήθηκαν κατά περίπου 0,5 βαθμούς στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου και 1 βαθμό στην ομάδα της τεστοστερόνης — μια στατιστικά σημαντική διαφορά.

Ένα ξεχωριστό ερωτηματολόγιο δεν αποκάλυψε σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων στη στυτική λειτουργία.

Μια άλλη υπομελέτη περιελάμβανε 2.600 συμμετέχοντες που είχαν σκορ >4 στο Ερωτηματολόγιο Υγείας Ασθενών-9 (PHQ-9), υποδεικνύοντας τουλάχιστον ήπια συμπτώματα κατάθλιψης. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, η διάθεση αξιολογούνταν περιοδικά σε μια μοναδική κλίμακα υπογοναδισμού/διάθεσης. Από μια μέση βαθμολογία 45 μονάδων κατά την έναρξη, η διάθεση βελτιώθηκε κατά περίπου 5 βαθμούς στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου και 6 βαθμούς στην ομάδα της τεστοστερόνης — μια στατιστικά σημαντική αλλά μικρή διαφορά.

Οι μέσες βαθμολογίες για την ευρέως καθορισμένη σεξουαλική λειτουργία και για τα συμπτώματα κατάθλιψης βελτιώθηκαν στατιστικά με την τεστοστερόνη σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Ωστόσο, η κλινική σημασία αυτών των μικρών διαφορών είναι ασαφής, τα αποτελέσματα του εικονικού φαρμάκου ήταν σημαντικά και η τεστοστερόνη δεν βελτίωσε τη στυτική λειτουργία.

Στην κλινική πρακτική, ορισμένοι ασθενείς παρόμοιοι με τους συμμετέχοντες στη μελέτη TRAVERSE ενδέχεται να παρουσιάσουν οφέλη μεγαλύτερα από τους μέσους όρους που αναφέρονται εδώ, αλλά οι δραματικές αλλαγές φαίνονται απίθανες.

Βιβλιογραφία

Pencina KM et al. Effect of testosterone replacement therapy on sexual function and hypogonadal symptoms in men with hypogonadism. J Clin Endocrinol Metab 2024 Jan 18; 109:569.

Bhasin S et al. Depressive syndromes in men with hypogonadism in the TRAVERSE trial: Response to testosterone-replacement therapy. J Clin Endocrinol Metab 2024 Jan 11

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr