Πώς να μειώσετε σημαντικά τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα: αυξήστε τη σωματική δραστηριότητα και διατηρείτε το σωματικό βάρος χαμηλά

Η διατήρηση υψηλών επιπέδων σωματικής δραστηριότητας και η απώλεια βάρους συσχετίστηκαν με μειωμένους κινδύνους για πολλά καρδιαγγειακά συμβάντα, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open.

Η πρόσθετη έρευνα είναι ζωτικής σημασίας για να εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας πάνω στα αποτελέσματα της απώλειας βάρους που προκαλείται από τον τρόπο ζωής. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η αυξημένη σωματική δραστηριότητα θα μπορούσε να ενισχύσει τα μεταβολικά οφέλη της απώλειας βάρους, αλλά δεν είναι σαφές εάν η συσχέτιση μεταξύ της απώλειας βάρους και του κινδύνου καρδιαγγειακών επεισοδίων διαφέρει ανάλογα με τον όγκο της σωματικής δραστηριότητας.

Μια πρόσφατη ανάλυση δεδομένων από τη μελέτη Look AHEAD – μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη που εξέτασε τις καρδιαγγειακές επιδράσεις μιας εντατικής παρέμβασης στον τρόπο ζωής σε ασθενείς υπέρβαρους ή παχύσαρκους και διαβήτη τύπου 2 – έδειξε ότι τα υψηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας μείωσαν τον κίνδυνο για την εξέλιξη σε χρόνια νεφρική νόσο.

Στην τρέχουσα post hoc ανάλυση, οι ερευνητές εξέτασαν μια ομάδα συμμετεχόντων στη μελέτη Look AHEAD (n = 1.229) που είχαν συμμετάσχει σε μια υπομελέτη σωματικής δραστηριότητας που μετρήθηκε με επιταχυνσιομετρία.

Το πρωταρχικό αποτέλεσμα ήταν ένα από τα πολλά καρδιαγγειακά συμβάντα, τα οποία περιελάμβαναν:

  • θάνατος από καρδιαγγειακά αίτια
  • μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου
  • μη θανατηφόρο εγκεφαλικό
  • νοσηλεία για στηθάγχη.

Μεταξύ των συμμετεχόντων, το 27% πέτυχε και διατήρησε απώλεια βάρους κατά τα πρώτα 4 χρόνια της μελέτης, ενώ το 32% αυτών των συμμετεχόντων διατήρησε επίσης υψηλό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας.

Κατά τη διάρκεια ενός μέσου όρου 9,5 ετών παρακολούθησης, το 16,1% των συμμετεχόντων παρουσίασε ένα πρωταρχικό αποτέλεσμα.
Ο Huang και οι συνεργάτες του βρήκαν ότι η διατήρηση υψηλών όγκων σωματικής δραστηριότητας και η απώλεια βάρους συσχετίστηκαν με 61% χαμηλότερο κίνδυνο για πρωτογενές αποτέλεσμα (HR = 0,39; 95% CI, 0,19-0,81) έναντι του χαμηλού όγκου σωματικής δραστηριότητας και καμίας απώλειας βάρους.

Τα καρδιαγγειακά οφέλη από τους αυξημένους όγκους σωματικής δραστηριότητας ήταν επίσης μεγαλύτερα για όσους πέτυχαν απώλεια βάρους 7% ή περισσότερο.

Δεν υπήρχε διαφορά στον κίνδυνο για πρωτογενή αποτελέσματα μεταξύ αυτών που είχαν είτε μόνο απώλεια βάρους είτε μόνο υψηλούς όγκους σωματικής δραστηριότητας.

Φαίνεται ότι τόσο η υψηλή σωματική δραστηριότητα όσο και η απώλεια βάρους είναι σημαντικά, αλλά ο συνδυασμός τους αυξάνει σημαντικά τα οφέλη.

Βιβλιογραφία

Huang Z, Zhuang X, Huang R, et al. Physical Activity and Weight Loss Among Adults With Type 2 Diabetes and Overweight or Obesity: A Post Hoc Analysis of the Look AHEAD Trial. JAMA Netw Open.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr