Νέο φάρμακο για τη χοληστερίνη. Ενέσιμο υποδόρια κάθε 6 μήνες

Πρόκειται για το inclisiran που μειώνει τα επίπεδα PCSK9 και έτσι επιτυγχάνει μείωση της LDL χοληστερίνης κατά 50% περίπου.

Δημοσιεύθηκαν 3 μελέτες στο ιατρικό περιοδικό New England Journal of Medicine στις 18 Μαρτίου 2020, οι ORION-9, ORION-10, και ORION-11, οι οποίες έδειξαν μείωση της LDL στο μισό με τη χορήγηση αυτού του νέου φαρμάκου κάθε 6 μήνες υποδόρια. Η ORION-9 έγινε σε ασθενείς με οικογενή υποχοληστερολαιμ’ια ενώ οι άλλες δυο σε άτομα με καρδιαγγειακά νοσήματα ή με πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου.

Σε όλες τις μελέτες αυτές φάνηκε ότι εκτός της LDL χοληστερόλης, το inclisiran μείωσε και τη non-HDL χοληστερόλη, τη λιποπρωτεϊνη lp(a), την απολιποπρωτεϊνη B, και τα τριγλυκερίδια ενώ αύξησε την HDL χοληστερόλη, μια ιδανική δηλαδή συμπεριφορά σε όλα τα λιπίδια. Ειδικά η μείωση της λιποπρωτεϊνης lp(a) είναι ένα πρόσθετο όφελος του φαρμάκου.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου ήταν ελάχιστες και ήπιες και, περίπου ίδιες με το εικονικό φάρμακο (placebo). Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η δράση του φαρμάκου μπορεί να διαρκεί μέχρι και 2 χρόνια μετά την τελευταία ένεση.

Η δόση που χορηγήθηκε στις μελέτες ήταν 284 mg υποδόρια τις ημέρες 1, 90 και κατόπιν κάθε 6 μήνες μέχρι συνολικά 540 ημέρες.

Η χορήγηση του φαρμάκου 2 φορές το χρόνο είναι επίσης σημαντική ειδικά για τους ασθενείς που δεν συνεργάζονται και αμελούν τη λήψη των καθημερινών φαρμάκων τους με αποτέλεσμα να μην έχουν σωστή ρύθμιση της χοληστερίνης.

Βιβλιογραφία

  1. Ray KK, et al. Two Phase 3 Trials of Inclisiran in Patients with Elevated LDL Cholesterol. N Engl J Med. 2020 Mar 18.
  2. Raal JF, et al. Inclisiran for the Treatment of Heterozygous Familial Hypercholesterolemia. N Engl J Med. 2020 Mar 18.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr