Η μεγαλύτερη μεταδοτικότητα του κορωνοϊού υπάρχει πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων

Φαίνεται ότι η μεγαλύτερη μεταδοτικότητα εμφανίζεται 2 ημέρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων. Αυτό ενδεχομένως εξηγεί και τη μεγάλη μεταδοτικότητα του κορωνοϊού, διότι η απουσία συμπτωμάτων δεν περιορίζει τις επαφές με άλλους ανθρώπους.

Πότε είναι πιο μεταδοτικά τα λοιμώδη νοσήματα; Δεν ισχύει το ίδιο για όλα. Η γρίπη είναι πιο μεταδοτική τη στιγμή ή λίγο πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Το SARS έχει τη μεγαλύτερη μεταδοτικότητα 7 με 10 ημέρες μετά την εμφάνισή τους.

Μια ομάδα ερευνητών από τη Γουχάν συνδύασε τα αποτελέσματα 2 διαφορετικών μελετών στην COVID-19. Πρώτα συνέλεξαν 414 φαρυγγικά επιχρίσματα από 94 πάσχοντες από COVID-19, αρχίζοντας από την ημέρα εμφάνισης των συμπτωμάτων και συνεχίζοντας τη λήψη δειγμάτων τις επόμενες 32 ημέρες. Κατόπιν συνέλεξαν τα δεδομένα από 77 ζεύγη μετάδοσης και υπολόγισαν την περίοδο επώασης σε 5.2 ημέρες (Σε 5 ημέρες θα εμφανισθούν τα συμπτώματα εάν προσβληθείτε από κορωνοϊό, σύμφωνα με νέα μελέτη). Το μεγαλύτερο ιικό φορτίο διαπιστώθηκε την ημέρα έναρξης των συμπτωμάτων, ενώ τις επόμενες 7 ημέρες παρουσιάστηκε ταχεία μείωση του φορτίου. Υπολογίστηκε ότι το 44% των δευτερογενών κρουσμάτων μολύνθηκε τις 2 ημέρες πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Το συμπέρασμα των ερευνητών βασίστηκε σε υπολογισμούς. Δεν ελήφθησαν δείγματα πριν την εισβολή των συμπτωμάτων. Όμως, αυτά τα αποτελέσματα είναι σε συμφωνία με την εντύπωση που υπάρχει μέχρι τώρα ότι ο κορωνοϊός μεταδίδεται από ασυμπτωματικούς φορείς.

Βιβλιογραφία

He X et al. Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19. Nat Med 2020 Apr 15

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr