Υπέρταση: αναθερμαίνεται το ενδιαφέρον για τη νεφρική απονεύρωση

Μια νέα μελέτη ήταν θετική σε αντίθεση με την προηγούμενη μελέτη που η τεχνική είχε αποτύχει.

Η ανακάλυψη πριν από χρόνια της νεφρικής απονεύρωσης έδωσε ελπίδες για μια επεμβατική θεραπεία της ανθεκτικής υπέρτασης, όπου τα φάρμακα δεν επαρκούν να ρυθμίσουν την πίεση. Η τελευταία κλινική μελέτη, η Symplicity HTN-3, δεν έδειξε όφελος από την τεχνική αυτή, αν καιοι υποστηρικτές της πιθανολόγησαν ότι ενδεχομένως κάποια διαιδκαστικά προβλήματα επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα.

Ακολούθησαν μικρές μελέτες που έδωσαν μικρές ενδείξεις ότι η τεχνική μπορεί να είναι αποτελεσματική. Μόλις δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης SPYRAL HTN-OFF MED (SPYRAL Pivotal; NCT02439749) την οποία χρηματοδότησε ο κατασκευαστής του καθετήρα της απονεύρωσης. Η μελέτη διενεργήθηκε σε 44 διεθνή κέντρα σε άτομα που είχαν συστολική αρτηριακή πίεση ιατρείου 150 έως 180 mm Hg. Το κύριο καταληκτικό σημείο ήταν η μεταβολή της 24ωρης συστολικής αρτηριακής πίεσης μέσα σε 3 μήνες. Τα άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη δεν έπαιρναν αντιυπερτασικά φάρμακα.

Συμμετείχαν 331 άτομα, με μέση ηλικία τα 52 έτη. Το 1/3 ήταν γυναίκες. Η μέση 24ωρη αρτηριακή πίεση στην έναρξη ήταν 151/102 mm Hg. Στους 3 μήνες η συστολική πίεση μειώθηκε κατά 4,7 mm Hg στα άτομα που έγινε η απονεύρωση και κατά 0,6 mm Hg στους υπόλοιπους. Δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων στα ανεπθύμητα επεισόδια.

Αυτή η μελέτη, σε αντίθεση με τη Symplicity HTN-3, έδειξε σημαντική μείωση της αρτηριακής πίεσης με τη νεφρική απονεύρωση. Παραμένουν ερωτηματικά ως προς την τεχνική, όμως υπάρχουν ελπίδες ότι στο μέλλον μπορεί να βοηθήσει. Προς το παρόν εφαρμόζεται μόνο σε ερευνητικό επίπεδο.

Βιβλιογραφία

Böhm M et al. Efficacy of catheter-based renal denervation in the absence of antihypertensive medications (SPYRAL HTN-OFF MED Pivotal): A multicentre, randomised, sham-controlled trial. Lancet 2020 May 2; 395:1444

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr