Οι ασθενείς με ήπια εκκολπωματίτιδα ενδεχομένως δεν χρειάζονται αντιβιοτικά

Τα αντιβιοτικά δεν ήταν καλύτερα από το εικονικό φάρμακο για την οξεία ήπια εκκολπωματίτιδα που δεν συνοδεύεται από επιπλοκές.

Σε ασθενείς με οξεία μη επιπλεγμένη εκκολπωματίτιδα συχνά χορηγούνται αντιβιοτικά, χωρίς όμως να υπάρχουν ποιοτικά ερευνητικά δεδομένα που να στηρίζουν αυτή τη θεραπεία. Δύο τυχαιοπιημένες συγκριτικές με εικονικό φάρμακο μελέτες δεν έδειξαν ότι τα αντιβιοτικά βελτιώνουν την πορεία αυτής της νόσου. Τυχαιοποιήθηκαν 180 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν για επιβεβαιωμένη οξεία μη επιπλεγμένη εκκολπωματίτιδα (ταξινόμηση Hinchey 1α) για να λάβουν αντιβιοτικά ή εικονικό φάρμακο επί 5 έως 7 ημέρες. Οι ασθενείς που είχαν 2 ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου για σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους απόκρισης (SIRS), νοητική δυσλειτουργία ή πρόσφατη χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (εντός 7 ημερών) αποκλείστηκαν από τη μελέτη.

Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά τη διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο (≈42 ώρες), τα ποσοστά επανεισαγωγής μέσα σε 7 ή 30 ημέρες, την ανάγκη για επεμβατικές πράξεις (≈2%) ή τη μέση βαθμολογία πόνου στις 24 ώρες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν σπάνιες και παρόμοιες στις δύο ομάδες.

Οι ασθενείς με οξεία εκκολπωματίτιδα ήπιας μορφής και χωρίς επιπλοκές, δεν είχαν κανένα όφελος από τη θεραπεία με αντιβιοτικά. Αυτά τα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα συνεχώς αυξανόμενο σύνολο δεδομένων, που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη χρήση αντιβιοτικών σε ασθενείς με ήπια εκκολπωματίτιδα. Παρόλο που οι κατευθυντήριες οδηγίες του 2015 στις ΗΠΑ επιτρέπουν την παράλειψη αντιβιοτικών σε τέτοιες περιπτώσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις με παρόμοια εικόνα, τα αντιβιοτικά εξακολουθούν να χορηγούνται. Αυτή η νέα μελέτη ενδεχομένως θα επηρεάσει την καθημερινή κλινική πράξη.

Βιβλιογραφία

S T van Dijk, et al. Long-Term Effects of Omitting Antibiotics in Uncomplicated Acute Diverticulitis. Am J Gastroenterol. 2018 Jul; 113(7): 1045-1052

A Chabok, et al. Randomized Clinical Trial of Antibiotics in Acute Uncomplicated Diverticulitis. Br J Surg. 2012 Apr;99(4):532-9

Neil Stollman, et al. American Gastroenterological Association Institute Guideline on the Management of Acute Diverticulitis. Gastroenterology. 2015 Dec; 149(7): 1944-9

Jaung R, et al. Antibiotics do not reduce length of hospital stay for uncomplicated Diverticulitis in a pragmatic double-blind randomized trial. Clin Gastroenterol Hepatol 2020 Mar 30

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr