Η κολονοσκόπηση ήταν φυσιολογική: ποια η πιθανότητα να παρουσιαστεί καρκίνος του παχέος εντέρου;

Στον γενικό πληθυσμό, εξαιρουμένων εκείνων των ατόμων που έχουν αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου, οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν επανάληψη της κολονοσκόπησης μετά από 10 χρόνια όταν η εξέταση αποβεί φυσιολογική. Αυτό το 10ετές διάστημα συνεστήθη το 1997, με βάση έμμεσες ερευνητικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής συμπεριφοράς του καρκίνου του παχέος εντέρου καθώς και της ευαισθησίας της κολονοσκόπησης. Ωστόσο, το πόσο αργότερα ακριβώς πρέπει να γίνει η επόμενη κολονοσκόπηση παραμένει άγνωστο, λόγω της έλλειψης μακροπρόθεσμων δεδομένων σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτής της εξέτασης.

Σε μια πρόσφατη μελέτη, άτομα 50 έως 66 ετών μέσου κινδύνου, με αρνητική κολονοσκόπηση παρακολουθήθηκαν επί 17,4 χρόνια για ενδεχόμενη εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου. Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 165.887 άτομα. Από αυτούς οι 113.513 υπεβλήθησαν σε κολονοσκόπηση χαμηλής ποιότητας και οι 52.374 σε υψηλής, δηλαδή σε ολική κολονοσκόπηση (μέχρι και το τυφλό), με επαρκή προετοιμασία του εντέρου και από γαστρεντερολόγους που είχαν ποσοστό ανίχνευσης των αδενωμάτων (πολυπόδων) 20% και άνω.

Η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου και η θνητότητα ήταν 72% και 81% αντίστοιχα χαμηλότερες στα 165.887 άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη συγκριτικά προς τον γενικό πληθυσμό. Η υψηλής ποιότητας κολονοσκόπηση είχε ως συνέπεια την υποδιπλάσια πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου συγκριτικά προς την χαμηλής ποιότητας.

Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι εάν μια κολονοσκόπηση αποβεί αρνητική, η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου και θανάτου απ’ αυτόν είναι πολύ μειωμένη για τα επόμενα 17,4 χρόνια. Όμως, αξιοσημείωτο είναι ότι αυτό ισχύει μόνο για την κολονοσκόπηση υψηλής ποιότητας.

Φαίνεται λοιπόν ότι, το διάστημα των 10 ετών μετά από μια αρνητική κολονοσκόπηση θα μπορούσε να επεκταθεί σε περισσότερα χρόνια για την επόμενη, ενδεχομένως σε 15, σύμφωνα και με πρόσφατες αναλύσεις.

Βιβλιογραφία

Nastazja Dagny Pilonis, et al. Long-Term Colorectal Cancer Incidence and Mortality After a Single Negative Screening Colonoscopy. Ann Intern Med. 2020 May 26. Online ahead of print.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr