Στους ηλικιωμένους θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια μείωσης των αντιυπερτασικων φαρμάκων

Σε μια πρόσφατη μελέτη, τα δύο τρίτα των ασθενών με υπέρταση διατήρησαν την καλή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης επί 12 εβδομάδες, παρότι η αντιυπερτασική τους θεραπεία μειώθηκε κατά ένα φάρμακο.

Οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να προσπαθούν να μειώσουν τα αντιυπερτασικά φάρμακα στους ηλικιωμένους αφενός λόγω της πολυφαρμακίας που παρατηρείται σε αυτές τις ηλικίες και αφετέρου λόγω της συχνής υπότασης που παρουσιάζεται σε αυτά τα άτομα. Σε πρόσφατη μελέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο, 569 ασθενείς (ηλικίας άνω των 80 ετών) που λάμβαναν δύο ή περισσότερα αντιυπερτασικά φάρμακα, τυχαιοποιήθηκαν οι μισοί σε μια στρατηγική μείωσης των φαρμάκων και οι άλλοι μισοί στη συνήθη φροντίδα συνέχισης της θεραπείας. Κατά την έναρξη της μελέτης, όλοι οι ασθενείς είχαν συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ) χαμηλότερη από 150 mm Hg. Αποκλείστηκαν τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια ή πρόσφατα καρδιαγγειακά επεισόδια. Στην ομάδα της μείωσης των φαρμάκων, οι γιατροί αναθεώρησαν τις θεραπευτικές αγωγές των ασθενών και χρησιμοποίησαν έναν αλγόριθμο για να προσδιορίσουν ποια φάρμακα θα διακοπούν.

Η μείωση των φαρμάκων διατηρήθηκε στα δύο τρίτα της ομάδας παρέμβασης. Στις 12 εβδομάδες, το ποσοστό των ασθενών με ΣΑΠ <150 mm Hg ήταν παρόμοιο στις δύο ομάδες (86% και 88%). Η μέση ΣΑΠ ήταν περίπου 3 mm Hg υψηλότερη στην ομάδα παρέμβασης από ό, τι στην ομάδα της συνήθους φροντίδας. Δεν καταγράφηκαν διαφορές μεταξύ των δυο ομάδων όσον αφορά τις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι πολλά άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών μπορούν να μειώσουν τα αντιυπερτασικά φάρμακά τους χωρίς να παρουσιάσουν σημαντική αύξηση στην αρτηριακή πίεση για τουλάχιστον 3 μήνες. Θα χρειαστούν μεγαλύτερες και πιο μακροπρόθεσμες μελέτες για να καθοριστεί εάν η μείωση των αντιυπερτασικών τελικά οδηγεί σε κλινικά οφέλη ή βλάβες σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών.

Βιβλιογραφία

Sheppard JP et al. Effect of antihypertensive medication reduction vs usual care on short-term blood pressure control in patients with hypertension aged 80 years and older: The OPTIMISE randomized clinical trial. JAMA 2020 May 26; 323:2039

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr