Οι γυναίκες με νευρική ανορεξία έχουν διαφορετική εγκεφαλική αντίδραση στην πείνα από ότι οι φυσιολογικές

Ακόμη και όταν η νόσος βρίσκεται σε ύφεση, σε γυναίκες με ανορεξία υπάρχουν ενδείξεις στη μαγνητική τομογραφία για μη φυσιολογική εγκεφαλική απόκριση στην πείνα.

Στους ανθρώπους, η πείνα συνδέεται με αρνητικά συναισθήματα (π.χ. άγχος, δυσφορία, ευερεθιστότητα) που ανακουφίζονται με τη διαδικασία του φαγητού. Αντίθετα, σε άτομα με νευρική ανορεξία, αυτά τα αρνητικά συναισθήματα παράγονται από τη σκέψη ή την πραγματοποίηση ενός γεύματος, ωθώντας έτσι αυτά τα άτομα στην άρνηση του φαγητού.

Η παρούσα μελέτη χρησιμοποίησε τη λειτουργική μαγνητική τομογραφία για να εντοπίσει τη δυσλειτουργία της συνδεσιμότητας μεταξύ της νησίδας και του ουραίο κελύφους του φακοειδούς πυρήνα του εγκεφάλου σε άτομα με νευρική ανορεξία. Συνολικά 26 γυναίκες  με ανορεξία σε ύφεση (μέση ηλικία, 25,7 έτη) συγκρίθηκαν με 22 αντίστοιχες γυναίκες που δεν είχαν ανορεξία. Πραγματοποιήθηκαν δύο μαγνητικές τομογραφίες για κάθε γυναίκα που συμμετείχε στη μελέτη: Η πρώτη ήταν μετά από νηστεία 16 ωρών και η δεύτερη μετά από τυποποιημένο γεύμα. Κατά τη διάρκεια κάθε τομογραφίας, δόθηκε μια μικρή ποσότητα σακχαρόζης ή διαλύματος ιονισμένου νερού.

Οι δύο ομάδες είχαν παρόμοια νευρική απόκριση στα γευστικά ερεθίσματα μετά από ένα τυποποιημένο γεύμα. Ωστόσο, μετά τη νηστεία, η λειτουργική συνδεσιμότητα μεταξύ της νησίδας και του ουραίο κελύφους του φακοειδούς πυρήνα του εγκεφάλου ήταν μειωμένη στις γυναίκες που είχαν ανορεξία και αυξημένη στις άλλες που δεν είχαν.

Βιβλιογραφία

Kaye WH et al. Neural insensitivity to the effects of hunger in women remitted from anorexia nervosa. Am J Psychiatry 2020 Mar 12

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr