Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας συχνά δεν θυμούνται με ακρίβεια τη θεραπεία που λαμβάνουν

Μόνο ένας στους πέντε ασθενείς ηλικίας άνω των 50 ετών αναφέρει με ακρίβεια τα φάρμακά του.

Καθώς οι ηλικιωμένοι ασθενείς συχνά λαμβάνουν πολλαπλά φάρμακα, είναι σημαντικό για τους ιατρούς του τμήματος επειγόντων να κάνουν μια ακριβή καταγραφή της λαμβανόμενης θεραπείας για να αποφύγουν πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων. Σε μια δευτερεύουσα ανάλυση μιας μελέτης για κατάχρηση οπιοειδών, οι ερευνητές ανέλυσαν τις συνεντεύξεις με 168 ασθενείς ηλικίας ≥50 ετών (μέση ηλικία, 65 έτη) σχετικά με τα τρέχοντα φάρμακά τους. Στους συμμετέχοντες επιτράπηκε να ανατρέξουν σε λίστες και κουτιά χαπιών και να συμβουλευτούν τα μέλη της οικογένειάς τους. Οι κατάλογοι φαρμάκων που αναφέρθηκαν από τους ασθενείς συγκρίθηκαν στη συνέχεια με τα αρχεία φαρμακείων και το ηλεκτρονικό ιατρικό αρχείο (EHR).

Συνολικά, το 77% των ασθενών δεν είχαν πλήρη συμφωνία μεταξύ των αυτοαναφερόμενων καταλόγων και των αρχείων από τα φαρμακεία. Το 79% δεν είχαν πλήρη συμφωνία μεταξύ του EHR και των αρχείων φαρμακείων. Επιπλέον, το 40% των ασθενών ανέφεραν φάρμακα που δεν έπαιρναν πλέον, το 9% παρέλειψαν να αναφέρουν φάρμακα και το 27% και παρέλειψαν φάρμακα που έπαιρναν και πρόσθεσαν φάρμακα που δεν έπαιρναν. Οι πιο συχνές παραλείψεις ασθενών ήταν αντιβιοτικά (53%) και φάρμακα για ουρολογικές παθήσεις(40%), χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (31%) και καρδιακές παθήσεις (27%).

Αν και μπορεί να φαίνεται προφανές ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς συχνά ξεχνούν τα φάρμακά τους, το πιο σημαντικό εύρημα σε αυτή τη μελέτη είναι οι τύποι φαρμάκων που ξεχνούν. Τα περισσότερα από τα φάρμακα που συνήθως παραλείπονται έχουν σημαντική πιθανότητα αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα και μπορούν να οδηγήσουν σε απρόσμενα ανεπιθύμητα συμβάντα. Στόχος μας θα πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό στο τμήμα επειγόντων περιστατικών – είτε ηλεκτρονικό είτε χρησιμοποιώντας κατάλληλο προσωπικό (π.χ. τεχνικούς φαρμακείων) – για τον ακριβή συνδυασμό των καταλόγων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων φαρμακείων, EHR- και ασθενών. Αυτό ασφαλώς απαιτεί χρόνο και εργασία, αλλά θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην ασφαλή ιατρική περίθαλψη των ηλικιωμένων ασθενών.

Βιβλιογραφία

Goldberg EM et al. How accurately do older adult emergency department patients recall their medications? Acad Emerg Med 2020 May 21; [e-pub]

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr