Η χορήγηση μετφορμίνης είναι ασφαλής στα άτομα με ήπια και μέτρια νεφρική βλάβη

Ο κίνδυνος για γαλακτική οξέωση ήταν αμελητέος σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια μείωση της νεφρικής λειτουργίας.

Το 2016, το FDA ενέκρινε τη χρήση μετφορμίνης σε ασθενείς με μέτρια νεφρική βλάβη, επειδή από μελέτες παρατήρησης φάνηκε ότι ο κίνδυνος για γαλακτική οξέωση είχε υπερεκτιμηθεί. Σε μια πρόσφατη μελέτη από το αμερικανικό σύστημα βετεράνων (U.S. Veterans Affairs), μελετήθηκαν νέοι χρήστες μετφορμίνης ή σουλφονυλουριών που συνέχισαν να παίρνουν τα φάρμακα παρότι ο υπολογιζόμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFRs) είχε μειωθεί στα <60 mL / λεπτό / 1,73 m2 ή η κρεατινίνη ορού είχε αυξηθεί άνω του 1,4 mg / dL (γυναίκες) ή ≥1,5 mg / dL (άνδρες). Περίπου 25.000 χρήστες μετφορμίνης συγκρίθηκαν με 25.000 χρήστες σουλφονυλουρίας και μετρήθηκαν οι νοσηλείες για γαλακτική οξέωση κατά την περίοδο μετά την πρώτη καταγραφή της μείωσης της νεφρικής λειτουργίας.

Τα ποσοστά νοσηλείας για γαλακτική οξέωση ανά 1000 άτομα-έτη ήταν 4,2 και 3,7 για τη μετφορμίνη και τις σουλφονυλουρίες, αντίστοιχα – μια μη σημαντική διαφορά. Για την υποομάδα ασθενών των οποίων το eGFR ήταν <45 mL / λεπτό, μια μικρή διαφορά στην επίπτωση (12,9 έναντι 8,6 περιπτώσεις ανά 1000 άτομα-έτη) επίσης δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Αυτά τα αποτελέσματα παρέχουν τη διαβεβαίωση ότι η θεραπεία με μετφορμίνη είναι ασφαλής για τους ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρικής βλάβη. Θα πρέπει να επισημανθεί ωστόσο, ότι οι ερευνητές δεν εξέτασαν την υποομάδα ασθενών με eGFR <30 mL / λεπτό, το όριο κάτω από το οποίο το φάρμακο αντενδείκνυται σύμφωνα με το FDA.

Βιβλιογραφία

Chu PY et al. Hospitalization for lactic acidosis among patients with reduced kidney function treated with metformin or sulfonylureas. Diabetes Care 2020 Jul; 43:1462.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr