Νέες οδηγίες για τη διερεύνηση της μικροσκοπικής αιματουρίας

Οι οδηγίες της Αμεριακνικής Ουρολογικής Εταιρείας του 2012 συνιστούσαν σε όλους τους ασθενείς ηλικίας άνω των 35 ετών με μικροσκοπική αιματουρία να υποβληθούν σε αξονική ουρογραφία (CT) και κυστεοσκόπηση. Τώρα, η ίδια εταιρεία παρουσιάζει μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση, βασισμένη τόσο σε νέα στοιχεία όσο και στην παραδοχή ότι η προηγούμενη προσέγγιση υπέβαλε πολλούς ασθενείς χαμηλού κινδύνου σε περιττές εξετάσεις.

Η μικροσκοπική αιματουρία εξακολουθεί να ορίζεται ως ≥3 ερυθρά κύτταρα ανά οπτικό πεδίο. Ένα dipstick θετικό για αίμα, αλλά με τη γενική ούρων να έχει λιγότερα από 3 ερυθρά κ.ο.π., δεν αποτελεί μικροσκοπική αιματουρία.

Οι ασθενείς με μικροσκοπική αιματουρία θα πρέπει να διακρίνονται σε κατηγορίες χαμηλού, ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου για κακοήθεια του ουροποιητικού, ανάλογα με την ύπαρξη διαφόρων παραγόντων κινδύνου (π.χ. ηλικία, φύλο, ιστορικό καπνίσματος, αριθμός ερυθρών στη γενική ούρων). Οι συγγραφείς προσδιορίζουν τους κινδύνους καρκίνου για κάθε μία από τις κατηγορίες, αλλά βασίζονται σε μελέτες στις οποίες οι κίνδυνοι ήταν <1%, ≈1% –2% και ≈10% για τις τρεις κατηγορίες.

Για ασθενείς με χαμηλό κίνδυνο, είναι αποδεκτή η επανάληψη της γενικής ούρων σε 6 μήνες ή η διενέργεια υπερηχογραφήματος ουροποιητικού συν κυστεοσκόπηση.

Για ασθενείς μεσαίου κινδύνου, συνιστάται υπερηχογράφημα ουροποιητικού και κυστεοσκόπηση.

Για ασθενείς υψηλού κινδύνου, συνιστάται αξονική ουρογραφία και κυστεοσκόπηση. Για ασθενείς με αντενδείξεις για αξονική ουρογραφία, συνιστάται μαγνητική ουρογραφία.

Σε κάποιες περιπτώσεις με αρνητική την αρχική διερεύνηση, μπορεί να επαναληφθεί η γενική ούρων σε 1 έτος. Για ασθενείς με επίμονη μικροσκοπική αιματουρία κατά την παρακολούθηση, η απόφαση θα ληφθεί από κοινού με τον ασθενή για το εάν θα επαναληφθεί η απεικόνιση ή η κυστεοσκόπηση.

Τα βασικά σημεία που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν για ασθενείς με μικροσκοπική αιματουρία που δεν έχουν προφανείς αιτίες, όπως σπειραματική νόσο, λοίμωξη ή γυναικολογική αιμορραγία.

Πολλές από τις παραπάνω συστάσεις βασίζονται σε ερευνητικά δεδομένα χαμηλής ποιότητας. Ωστόσο, στις νέες οδηγίες γίνεται πιο εξατομικευμένη προέγγιση και όχι το ίδιο για όλους που ίσχυε στις προηγούμενες οδηγίες (με αξονική ουρογραφία και κυστεοσκόπηση για όλους) ενώ δίνεται και έμφαση στις προτιμήσεις των ασθενών όταν υπάρχει σημαντική κλινική αβεβαιότητα.

Βιβλιογραφία

Barocas D et al. Microhematuria: AUA/SUFU guideline. American Urological Society. 2020 May

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr