Μεγάλο το όφελος της άσκησης και της σωστής διατροφής στον προδιαβήτη, ακόμη και αν δεν μειωθεί το βάρος

Οι ενήλικες με προδιαβήτη και φυσιολογικό βάρος σώματος μπορούν να αποκομίσουν τουλάχιστον το ίδιο όφελος από τις υγιεινοδιατητικές οδηγίες με τους ενήλικες που είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, όπως φάνηκε στα αποτελέσματα μιας πρόσφατης μη τυχαιοποιημένης, πραγματικής μελέτης.

Η γλυκόζη νηστείας έγινε φυσιολογική στο περίπου 63% των προδιαβητικών ενηλίκων με φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος που συμμετείχαν σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα καθοδήγησης που έδωσε έμφαση στην άσκηση, στη διατροφή και στη διαχείριση του βάρους.

Αντίθετα, η γλυκόζη νηστείας έγινε φυσιολογική στο 52% των υπέρβαρων και στο 44% των παχύσαρκων προδιαβητικών ατόμων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Τα άτομα με φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος, δηλαδή με φυσιολογικό βάρος, δεν έχασαν κιλά κατά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, αλλά αύξησαν σημαντικά την άσκηση, όπως και τα υπέρβαρα και παχύσαρκα ομόλογά τους.

Αυτό σημαίνει όχι μόνο ότι τα άτομα φυσιολογικού βάρους δεν πρέπει να αποκλειστούν από τις υγιεινοδιαιτητικές οδηγίες για την πρόληψη του διαβήτη, αλλά και ότι η επιτυχία αυτών των οδηγιών δεν πρέπει να κρίνεται αποκλειστικά από το μέγεθος της απώλειας βάρους.

Το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς εμφάνισαν ομαλοποίηση της γλυκόζης νηστείας χωρίς να χάσουν βάρος, υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης της σωματικής δραστηριότητας ως παρέμβαση στον τρόπο ζωής.

Για να αξιολογήσουν τα πιθανά οφέλη των υγιεινοδιαιτητικών οδηγιών σε άτομα φυσιολογικού βάρους, πραγματοποιήθηκε μια μελέτη σε 1.897 ενήλικες με προδιαβήτη, που είχαν δηλαδή γλυκόζη νηστείας 100-125 mg/dL. Στα άτομα αυτά δόθηκαν οδηγίες για τη διατροφή και τη σωματική δρατηριότητα. Από αυτούς τους συμμετέχοντες, οι 188 ή περίπου το 10% είχαν φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος 18,5-24,9 kg/m2. Άλλοι 495 συμμετέχοντες ήταν υπέρβαροι, με δείκτη μάζας σώματος μεταξύ 25 και 29,9, ενώ 1.214 ήταν παχύσαρκοι, με δείκτη τουλάχιστον 30.

Πηγή

Salmon MK, et al. American Diabetes Association (ADA) 80th Scientific Sessions. June 12 – 16, 2020; A Virtual Experience. Abstract 273-OR.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr