Το μόριο Gpld1 που εκλύεται με την άσκηση προστατεύει τον εγκέφαλο από τη γήρανση

Το μόριο Gpld1 φαίνεται να βελτιώνει τη νευρογένεση και τη νοητική λειτουργία σε ποντίκια.

Και στα ζώα και στους ανθρώπους, η τακτική άσκηση βελτιώνει τη νευρογένεση και τη γνωστική λειτουργία. Η μεταφορά αίματος από νεαρά ποντίκια σε ηλικιωμένους ποντικούς βελτιώνει επίσης τη νευρογένεση και τη γνώση, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτή η βελτίωση προκαλείται από συγκεκριμένα μόρια. Μήπως τα οφέλη της άσκησης στον γηράσκοντα εγκέφαλο οφείλονται σε τέτοια μόρια;

Μια σειρά πειραμάτων έδειξε πολλά πράγματα:

Σε μεγαλύτερα ποντίκια, η τακτική άσκηση, σε σύγκριση με την καθιστική συμπεριφορά, βελτίωσε τη νευρογένεση, την ικανότητα μάθησης και τη μνήμη.

Αίμα που συλλέχθηκε από ηλικιωμένους, μεσήλικες ή νεαρότερους ποντικούς και το οποίο χορηγήθηκε ενδοφλέβια σε ηλικιωμένα ποντίκια με καθιστική ζωή βελτίωσε τη νευρογένεση, την ικανότητα μάθησης και τη μνήμη. Οι εγχύσεις αίματος από ποντικούς με καθιστική ζωή δεν είχαν αυτό το αποτέλεσμα.

Η φασματομετρία μάζας εντόπισε περίπου 30 μόρια που αυξήθηκαν μετά την άσκηση. Ένα από τα πιο εμφανή ήταν το Gpld1, ένα μόριο που παράγεται από το ήπαρ και δεν είχε συνδεθεί προηγουμένως με τη γήρανση ή τη νευρογένεση. Όταν οι ερευνητές αύξησαν την παραγωγή του ήπατος του Gpld1, αυτό οδήγησε σε βελτιωμένη νευρογένεση και γνώση. Τα επίπεδα του Gpld1 είναι επίσης υψηλότερα σε σωματικά ενεργούς (δηλ.> 7100 βήματα / ημέρα) σε σχέση με τους ανθρώπους που κάνουν καθιστική ζωή.

Βιβλιογραφία

Horowitz AM et al. Blood factors transfer beneficial effects of exercise on neurogenesis and cognition to the aged brain. Science 2020 Jul 10; 369:167.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr