Η γαστρική παράκαμψη (bypass) οδηγεί σε λιγότερα αντιυπερτασικά φάρμακα

Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη, οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν χρειάζονταν λιγότερα φάρμακα BP από τους ασθενείς που έλαβαν μη χειρουργική θεραπεία.

Σε παχύσαρκους ασθενείς με αρρύθμιστο διαβήτη, η βαριατρική χειρουργική επέμβαση βελτιώνει τον γλυκαιμικό έλεγχο και συχνά οδηγεί σε μακροχρόνια ύφεση του διαβήτη. Η επίδραση της βαριατρικής χειρουργικής στην υπέρταση δεν έχει μελετηθεί τόσο καλά. Σε ένα κέντρο στη Βραζιλία, οι ερευνητές τυχαιοποίησαν 100 ενήλικες ασθενείς με υπέρταση και δείκτη μάζας σώματος μεταξύ 30,0 και 39,9 kg/m2 για να υποβληθούν σε γαστρική παράκαμψη Roux-en-Y (RYGB) συν τη συνήθη ιατρική θεραπεία ή ιατρική θεραπεία μόνο. Κατά την έναρξη, οι ασθενείς ελάμβαναν ≥2 αντιυπερτασικά φάρμακα στις μέγιστες δόσεις ή > 3 φάρμακα σε μέτριες δόσεις. Σε προηγούμενα δημοσιευμένα δεδομένα παρακολούθησης 1 έτους από αυτήν τη μελέτη, σημαντικά περισσότεροι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε RYGB έφτασαν στο πρωτογενές καταληκτικό σημείο (84% έναντι 13%) – μείωση κατά τουλάχιστον 30% στον αριθμό των αντιυπερτασικών φαρμάκων, διατηρώντας ταυτόχρονα την αρτηριακή πίεση σε επίπεδα κάτω του 140/90 mm Hg.

Οι συγγραφείς παρουσίασαν τώρα επιπρόσθετα δεδομένα παρακολούθησης. Στα 3 χρόνια, το 73% των ασθενών με RYGB και μόνο το 11% των ασθενών με συντηρητική θεραπεία πέτυχαν το κύριο αποτέλεσμα. Επιπλέον, σημαντικά περισσότεροι ασθενείς με RYGB από τους ασθενείς με συντηρητική θεραπεία (35% έναντι 2%) είχαν αρτηριακή πίεση κάτω του 140/90 mm Hg χωρίς φάρμακα. Συνολικά η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης (με ή χωρίς φάρμακα) ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες.

Αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι η γαστρική παράκαμψη μπορεί να συμβάλει στη μείωση της πολυφαρμακίας για ορισμένους ασθενείς με υπέρταση που είναι μέτρια παχύσαρκοι. Οι αποφάσεις σχετικά με τη βαριατρική επέμβαση πρέπει, φυσικά, να βασίζονται στον συνυπολογισμό πολλών πιθανών κινδύνων και οφελών.

Βιβλιογραφία

Schiavon CA et al. Three-year outcomes of bariatric surgery in patients with obesity and hypertension: A randomized clinical trial. Ann Intern Med 2020 Aug 18

Schiavon CA et al. Effects of Bariatric Surgery in Obese Patients With Hypertension. Circulation. 2018;137:1132–1142.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr