Τα θειαζιδικά διουρητικά αυξάνουν ελαφρά το σάκχαρο αίματος

Ωστόσο, η αύξηση δεν είναι αρκετά μεγάλη ώστε να είναι κλινικά σημαντική στους περισσότερους ασθενείς.

Τα θειαζιδικά διουρητικά (θειαζίδες) είναι αντιυπερτασικά φάρμακα πρώτης γραμμής και ως εκ τούτου χορηγούνται σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών. Σε ορισμένες μελέτες έχουν συσχετιστεί με μικρή αύξηση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη. Η αύξηση αυτού του κινδύνου ήταν μεγαλύτερη παλιότερα όταν χρησιμοποιούντο πολύ μεγαλύτερες δόσεις για τη θεραπεία της υπέρτασης. Ερωτηματικό παραμένει για το ποια ακριβώς είναι η μέση επίδρασή τους στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα στις χαμηλές δόσεις που συνατγογραφούνται σήμερα.

Σε πρόσφαρη μετανάλυση 95 τυχαιοποιημένων, ελεγχόμενων μελετών στις οποίες συμμετείχαν 77.000 άτομα με υπέρταση (μέση ηλικία 58 έτη), διερευνήθηκε ποσοτικά η μεταβολή των επιπέδων γλυκόζης νηστείας στο αίμα, που σχετίζονται με τη χρήση θειαζίδικών διουρητικών.

Οι θειαζίδες συγκρίθηκαν με εικονικό φάρμακο, β-αποκλειστές, ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου, αναστολείς του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης και άλλα φάρμακα, μόνα τους ή σε διάφορους συνδυασμούς. Οι θειαζίδες συνήθως χορηγούντο ως μονοθεραπεία ή ως συστατικό συνδυασμού δυο φαρμάκων, ειδικά με αναστολείς του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης. Η μέση παρακολούθηση των ασθενών ήταν 35 εβδομάδες. Οι ασθενείς που έλαβαν θειαζίδες παρουσίασαν στατιστικά σημαντική, αν και οριακή, μέση αύξηση στη γλυκόζη νηστείας (μέση διαφορά, 3,6 mg/dL). Το μέγεθος της αύξησης δεν επηρεάστηκε από τη δόση, τη διάρκεια χορήγησης, και παρατηρήθηκε και στη σύγκριση θειαζιδών με εικονικό ή δραστικό φάρμακο αλλά και στη μονοθεραπεία όπως και σε συνδυασμούς με άλλα φάρμακα.

Σε αυτήν τη μετανάλυση, η χρήση θειαζιδών προκάλεσε μια μικρή, αλλά κλινικά ασήμαντη, μέση αύξηση στη γλυκόζη νηστείας. Αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να δράσουν ενθαρρυντικά στους κλινικούς ιατρούς που προτίθενται να συνταγογραφήσουν μια θειαζίδη σε έναν ασθενή για τον οποίο ενδείκνυται το φάρμακο, αλλά που ανησυχεί για τις επιδράσεις αυτών των φαρμάκων στη γλυκόζη.

Βιβλιογραφία

Hall JJ et al. Thiazide diuretic–induced change in fasting plasma glucose: A meta-analysis of randomized clinical trials. J Gen Intern Med 2020 Jun; 35:1849

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr