Μια προηγηθείσα λοίμωξη από κάποιο κορωνοϊό μπορεί να μειώσει τη βαρύτητα της λοίμωξης COVID-19

Οι ασθενείς με επιβεβαιωμένη πρόσφατη ενδημική λοίμωξη από κορωνοϊό έχουν μια ηπιότερη πορεία της λοίμωξης COVID-19.

Γιατί οι κλινικές εκδηλώσεις του COVID-19 ποικίλλουν τόσο πολύ από κρούσμα σε κρούσμα παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Επειδή υπάρχουν άλλοι 4 ενδημικοί κορωνοϊοί (eCoVs) που μπορούν να προκαλέσουν λοίμωξη στους ανθρώπους, μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η πρόσφατη προσβολή από ένα από τους eCoVs προκαλεί μερική ανοσία στον κορωνοϊό SARS-CoV-2, τον ιό που προκαλεί την πανδημία COVID-19, και επομένως ρυθμίζει την βαρύτητα της νόσου.

Αυτή η πιθανότητα αξιολογήθηκε από ερευνητές σε ένα ακαδημαϊκό ιατρικό κέντρο, οι οποίοι ταυτοποίησαν αναδρομικά ασθενείς με ανάλυση αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης αναπνευστικών παθογόνων (CRP-PCR) που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Μαΐου 2015 και Μαρτίου 2020. Στον υποπληθυσμό που στη συνέχεια ελέγχθηκε για κορωνοϊό SARS-CoV-2 μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2020, οι ερευνητές συνέκριναν τη σοβαρότητα της COVID-19 σε εκείνους με αποτελέσματα CRP-PCR που ήταν θετικά (eCOV +) ή αρνητικά (eCoV−).

Από τους 15.928 ασθενείς με δοκιμασία CRP-PCR, αυτοί που ήταν eCoV + και eCOV− διέφεραν ελαφρώς ως προς τη φυλή και την κατάσταση του HIV, αλλά όχι το ποσοστό ατόμων με μια, δύο ή τρεις συννοσηρότητες. Οι ασθενείς eCoV + είχαν υψηλότερη συχνότητα εξετάσεων CRP-PCR και SARS-CoV-2 από τους ασθενείς eCoV−. Οι δύο ομάδες δεν διέφεραν στη συχνότητα της λοίμωξης SARS-CoV-2 ή της νοσηλείας με COVID-19, αλλά μετά από προσαρμογή για την ηλικία, το φύλο, τον δείκτη μάζας σώματος και τον διαβήτη, η ομάδα eCoV + είχε σημαντικά χαμηλότερη συχνότητα νοσηλείας στην μονάδα εντατικής θεραπείας (λόγος πιθανοτήτων: 0,1; διάστημα εμπιστοσύνης 95%, 0,0-0,7) και μια τάση προς χαμηλότερη πιθανότητα θανάτου (OR: 0,3, 95% CI, 0,0-2,0).

Στη μελέτη υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί, όπως ο αναδρομικός σχεδιασμός, ο μικρός πληθυσμός μελέτης από ένα μόνο ίδρυμα και η πιθανή εσφαλμένη ταξινόμηση των συμμετεχόντων λόγω μη αναγνωρισμένης προηγούμενης λοίμωξης από eCoV. Ωστόσο, τα ευρήματα δείχνουν ότι, ενώ οι προηγούμενες λοιμώξεις από eCoV δεν φαίνεται να προσφέρουν προστασία από τη μόλυνση από SARS-CoV-2, θα μπορούσαν να μειώσουν τη σοβαρότητα της λοίμωξης COVID-19.

Βιβλιογραφία

Sagar M et al. Recent endemic coronavirus infection is associated with less severe COVID-19. J Clin Invest 2020 Sep 30.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr