Σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και αποφρακτική άπνοια ύπνου η συνηθισμένη θεραπεία με CPAP βελτιώνει το γλυκαιμικό έλεγχο και μειώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη

Αυτή η μετα-ανάλυση πραγματοποιήθηκε για να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα της θεραπείας συνεχούς θετικής πίεσης των αεραγωγών (CPAP) στον γλυκαιμικό έλεγχο και στην αντίσταση στην ινσουλίνη σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και αποφρακτική άπνοια ύπνου (OSA).

Αναλύθηκαν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 και της αποφρακτικής άπνοιας με CPAP, σε σύγκριση με εικονικό CPAP ή χωρίς CPAP. Οι μελέτες συγκεντρώθηκαν σε τυποποιημένες μέσες διαφορές (SMD), με διάστημα εμπιστοσύνης 95% (CI).

Επτά μελέτες (με συμμετοχή 691 ασθενών) πληρούσαν τα κριτήρια συμπερίληψης.

Η CPAP παρουσίασε σημαντικές επιδράσεις

  • στη γλυκοζυλωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) (SMD -0,32, 95% CI -0,60 έως -0,03, p = 0,029),
  • στη γλυκόζη νηστείας (SMD -0,39, 95% CI -0,76 έως -0,02, p = 0,040),
  • στο μοντέλο αξιολόγησης της αντίστασης στην ινσουλίνη (HOMA-IR) (SMD -1.05, 95% CI -1.91 έως -0.19, p = 0.016),
  • στη συστολική αρτηριακή πίεση (SBP) (SMD -1,18, 95% CI -2,29 έως -0,07 mmHg · p = 0,037),
  • και στη διαστολική αρτηριακή πίεση (DBP) (SMD -1,29, 95% CI -2,48 έως -0,09, p = 0,035).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η θεραπεία με CPAP βελτίωσε σημαντικά τον γλυκαιμικό έλεγχο και την αντίσταση στην ινσουλίνη, όπως φάνηκε από τα μειωμένα επίπεδα HbA1c, γλυκόζης νηστείας και HOMA-IR σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και ταυτόχρονη ύπαρξη αποφρακτικής άπνοιας ύπνου.

Βιβλιογραφία

Shang W, Zhang Y, Wang G, et al. Benefits of CPAP on glycemic control and insulin resistance in patients with type 2 diabetes and obstructive sleep apnea: a meta-analysis. Diabetes Obes Metab. 2020 Nov 4

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr