Πόσο έντονη πρέπει να είναι η άσκηση για να μειώσει τη θνησιμότητα;

Τουλάχιστον 150 λεπτά σωματικής δραστηριότητας εβδομαδιαίως, με τουλάχιστον 75 λεπτά έντονης δραστηριότητας, ήταν το καλύτερο.

Μεταξύ των ατόμων που αφιερώνουν τον ίδιο χρόνο άσκησης εβδομαδιαίως, η έντονη σωματική δραστηριότητα (έναντι της μέτριας δραστηριότητας) σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου; Για να απαντηθεί αυτή η ερώτηση, αναλύθηκαν δεδομένα από περισσότερους από 400.000 κατοίκους των ΗΠΑ (μέσης ηλικίας 43 ετών). Η μέτρια φυσική δραστηριότητα ορίστηκε ως δραστηριότητα που προκαλεί ελαφριά εφίδρωση ή ελαφρές αυξήσεις στην συχνότητα της καρδιάς ή της αναπνοής και η έντονη σωματική δραστηριότητα ορίστηκε ως εκείνη που προκαλεί έντονη εφίδρωση ή μεγάλες αυξήσεις στην καρδιακή ή αναπνευστική συχνότητα.

Κατά τη διάρκεια της μέσης παρακολούθησης 10 ετών, σημειώθηκαν 37.000 θάνατοι. Το ένα τρίτο των συμμετεχόντων ανέφερε ότι δεν είχε καμία μέτρια ή έντονη δραστηριότητα. Σε σύγκριση με καμία δραστηριότητα, οποιαδήποτε μέτρια ή έντονη δραστηριότητα συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου. Για μια δεδομένη συνολική ποσότητα μέτριας-συν-έντονης δραστηριότητας, όσο μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό της έντονης δραστηριότητας τόσο χαμηλότερη η θνησιμότητα οιασδήποτε αιτολογίας. Για παράδειγμα, σε προσαρμοσμένες αναλύσεις, οι συμμετέχοντες με έντονη δραστηριότητα> 50% είχαν 17% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από ό, τι οι συμμετέχοντες χωρίς έντονη δραστηριότητα, ενώ εκείνοι με <50% έντονη δραστηριότητα είχαν 10% χαμηλότερο κίνδυνο. Οι συμμετέχοντες με 150 έως 300 λεπτά μέτριας δραστηριότητας εβδομαδιαίως που περιελάμβαναν τουλάχιστον 150 λεπτά έντονης δραστηριότητας είχαν τον χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες θα πρέπει οι ενήλικες να έχουν 150 έως 300 λεπτά μέτριας δραστηριότητας ή 75 έως 150 λεπτά έντονης δραστηριότητας εβδομαδιαίως για τη βελτιστοποίηση της υγείας. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι για την ίδια ποσότητα δραστηριότητας, ένα υψηλότερο ποσοστό έντονης δραστηριότητας είναι καλύτερο. Το πρακτικό μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να αφιερώνουμε στην άσκηση τουλάχιστον 20 έως 25 λεπτά ημερησίως και μερικά από αυτά πρέπει να είναι έντονα.

Βιβλιογραφία

Wang Y et al. Association of physical activity intensity with mortality: A national cohort study of 403 681 US adults. JAMA Intern Med 2020 Nov 23

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr