Πόσο κίνδυνο έχει να εμφανίσει νέο καρκίνο κάποιος που ήδη επιβίωσε από καρκίνο;

Είναι γνωστό ότι όσοι επιβίωσαν από ένα καρκίνο έχουν αυξημενο κίνδυνο να παρουσιάσουν ένα νέο καρκίνο. Σε αυτήν την αναδρομική μελέτη, ποσοτικοποιήθηκε αυτός ο κίνδυνος με τη χρήση εθνικών μητρώων παρακολούθησης καρκίνου στις ΗΠΑ. Εντοπίστηκαν 1,5 εκατομμύρια ασθενείς (μέσης ηλικίας 60 ετών) που επέζησαν από τους πρώτους καρκίνους για τουλάχιστον 5 χρόνια και στη συνέχεια παρακολουθήθηκαν για ένα μέσο όρο 7 ακόμη ετών. Οι νεότεροι επιζώντες (ηλικιακό εύρος 25-39 έτη) παρακολουθήθηκαν για περίπου 15 χρόνια.

Σε πολύ προσαρμοσμένες αναλύσεις, ο κίνδυνος εμφάνισης επακόλουθου πρωτοπαθούς καρκίνου ήταν περίπου 10% υψηλότερος για τους επιζήσαντες από καρκίνο από ό, τι για τον γενικό πληθυσμό. Ο κίνδυνος θανάτου ήταν 45% υψηλότερος για τους άνδρες και 33% υψηλότερος για τις γυναίκες που επιβίωσαν από καρκίνο από ότι για τους άνδρες και τις γυναίκες στο γενικό πληθυσμό. Ο απόλυτος κίνδυνος θανάτου για άνδρες και γυναίκες ήταν 104 και 62 θάνατοι ανά 10.000 άτομα-έτη. Οι επακόλουθοι καρκίνοι που σχετίζονται με το κάπνισμα αντιπροσώπευαν το 45% της συνολικής θνησιμότητας και οι μετέπειτα καρκίνοι που σχετίζονται με την παχυσαρκία αντιστοιχούσαν περίπου στο 26%.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία από αυτήν την ανάλυση είναι ότι ένα σημαντικό ποσοστό των επακόλουθων καρκίνων σχετίζεται με παράγοντες του τρόπου ζωής που μπορούν να τροποποιηθούν. Η ευθύνη για την πρόληψη και τον έλεγχο του καρκίνου μετατοπίζεται συχνά από τους ογκολόγους στους ιατρούς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης μετά από τα 5 χρόνια επιβίωσης. Οι επιζήσαντες από καρκίνο θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό όφελος και να μειώσουν τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου μεστοχευμένες προσεγγίσεις για την τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου.

Βιβλιογραφία

Sung H et al. Association of first primary cancer with risk of subsequent primary cancer among survivors of adult-onset cancers in the United States. JAMA 2020 Dec 22/29; 324:2521.

Ganz PA and Casillas JN. Incorporating the risk for subsequent primary cancers into the care of adult cancer survivors: Moving beyond 5-year survival. JAMA 2020 Dec 22/29; 324:2493.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr