Η έλλειψη ύπνου οδηγεί τους γιατρούς σε περισσότερα ιατρικά λάθη

Οι γιατροί που έχουν ανεπαρκή ύπνο είναι πιο πιθανό να διαπράξουν ιατρικά λάθη, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη στο JAMA Network Open.

Πάνω από 11.000 γιατροί σε 11 ιδρύματα των ΗΠΑ συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που αξιολόγησε την κούραση, την εγρήγορση και τη διαταραχή της λειτουργίας που σχετίζεται με ανεπαρκή ύπνο. Ολοκλήρωσαν επίσης μια έρευνα σχετικά με την εξουθένωση και ανέφεραν πόσο συχνά έκαναν ιατρικά λάθη.

Σε σύγκριση με τους γιατρούς που ανέφεραν χαμηλή ανεπάρκεια ύπνου, εκείνοι που είχαν μέτρια, υψηλή ή πολύ υψηλή ανεπάρκεια ύπνου είχαν ολοένα και μεγαλύτερες πιθανότητες να αναφέρουν κλινικά σημαντικά ιατρικά λάθη (οι λόγοι πιθανοτήτων κυμαίνονταν από 1,53 έως 1,97). Η διαταραχή του ύπνου συσχετίστηκε επίσης με την εξάντληση των γιατρών – και, κάθε αύξηση 1 σημείου στην κλίμακα εξουθένωσης 10 σημείων συσχετίστηκε με 14% υψηλότερες πιθανότητες αναφοράς ιατρικών σφαλμάτων.

Σίγουρα χρειαζόμαστε αποτελεσματικές παρεμβάσεις για τη μείωση της δυσλειτουργίας από ανεπάρκεια ύπνου, με στόχο τη μείωση των βλαβών σε ασθενείς και γιατρούς.

Βιβλιογραφία

Trockel MT, Menon NK, Rowe SG, et al. Assessment of Physician Sleep and Wellness, Burnout, and Clinically Significant Medical Errors. JAMA Netw Open. 2020;3(12):e2028111.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr