Μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφική ουσία σε άτομα με νεφρική νόσο

Τα σκιαγραφικά μέσα με βάση το γαδολίνιο φαίνεται ότι είναι ασφαλή για απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία, ακόμη και σε ασθενείς με προχωρημένη νεφρική νόσο.

Σε ορισμένες πριπτώσεις, η ενίσχυση με ενδοφλέβιες σκιαγραφικές ουσίες με βάση το γαδολίνιο (GBCM) βελτιώνει τη διαγνωστική απόδοση της μαγνητικής τομογραφίας (MRI). Ωστόσο, το 2006, ένα σύνδρομο που ονομάστηκε νεφρογενής συστηματική ίνωση (NSF) συσχετίστηκε με τη χρήση GBCM σε ασθενείς με προχωρημένη νεφρική νόσο. Έκτοτε, το FDA των ΗΠΑ συνιστά την αξιολόγηση της νεφρικής λειτουργίας προτού οι ασθενείς λάβουν GBCM. Ωστόσο, οι τεκμηριωμένες περιπτώσεις νεφρογενούς συστηματικής ίνωσης έχουν καταστεί σχεδόν ανύπαρκτες με τη χρήση νεότερων παραγόντων με βάση το γαδολίνιο στις συνιστώμενες δόσεις – συμπεριλαμβανομένων και των ασθενών με νεφρική νόσο τελικού σταδίου.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση ακτινολόγοι και νεφρολόγοι παρέχουν μια βιβλιογραφική ανασκόπηση και ενημερωμένες οδηγίες σχετικά με τη χρήση των σκιαγραφικών μέσων στη μαγνητική τομογραφία.

Βασικά σημεία και προτάσεις
Οι GBCM ταξινομούνται σε παράγοντες της ομάδας Ι, II και III.

  • Σχεδόν όλες οι τεκμηριωμένες περιπτώσεις NSF εμφανίστηκαν με φάρμακα της ομάδας Ι, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται πλέον στις ΗΠΑ και στις περισσότερες άλλες χώρες.
  • Για τους παράγοντες της ομάδας II, ο έλεγχος της λειτουργίας των νεφρών είναι προαιρετικός. Ο έλεγχος εξακολουθεί να συνιστάται για τον διαθέσιμο παράγοντα της ομάδας III (Eovist) επειδή τα δεδομένα είναι περιορισμένα.
  • Η μαγνητική τομογραφία με τη χρήση σκιαγραφικού της ομάδας II δεν πρέπει να ματαιώνεται, ανεξάρτητα από τη νεφρική λειτουργία, εάν η μαγνητική τομογραφία κρίνεται κλινικά απαραίτητη.

Η αιμοκάθαρση αφαιρεί το GBCM. Για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, εάν χρειαστούν μαγνητική τομογραφία με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό, ο προγραμματισμός της μαγνητικής τομογραφίας πριν από την αιμοκάθαρση είναι λογικός, εάν είναι δυνατόν, αλλά όχι υποχρεωτικός.

Η χορήγηση  GBCM στις συνιστώμενες δόσεις δεν θεωρείται ότι προκαλεί κλινικά σημαντική νεφροτοξικότητα.

Βιβλιογραφία

Weinreb JC et al. Use of intravenous gadolinium-based contrast media in patients with kidney disease: Consensus statements from the American College of Radiology and the National Kidney Foundation. Radiology 2021 Jan; 298:28

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr