Ποια είναι η καλύτερη εξέταση για να μετρήσουμε εάν έχουμε ανοσία στον SARS-CoV-2;

Το αντίσωμα IgG3 κατά της πρωτεΐνης-ακίδας φάνηκε ότι υπερτερεί για τη διάκριση των προσβεβλημένων από τους μη, ενώ ήταν σε μεγαλύτερη συμφωνία με μια κλασσική εξέταση εξουδετέρωσης του ιού.

Διάφορες ορολογικές εξετάσεις είναι διαθέσιμες για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού SARS-CoV-2. Ωστόσο, η ευαισθησία και η ειδικότητά τους είναι περιορισμένες και ο συσχετισμός τους με την εξέταση εξουδετέρωσης του ιού (θεωρείται δείκτης προστατευτικής ανοσίας) είναι ασαφής, δυσχεραίνοντας έτσι την ερμηνεία τους.

Για την αποσαφήνιση αυτού του ζητήματος πρόσφατα αξιολογήθηκαν τα επίπεδα αντισωμάτων όπως ανιχνεύθηκαν με τη μέθοδο ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) τεσσάρων ιικών αντιγόνων (ο τομέας δέσμευσης υποδοχέα [RBD], η ακίδα πρωτεΐνης, ο απενεργοποιημένος με υπεριώδη ακτινοβολία ιός SARS-CoV-2 και η νουκλεοκαψιδιακή πρωτεΐνη [ΝΡ]), ακολουθούμενη από την πρότυπη εξέταση εξουδετέρωσης του ιού. Πλάσμα από 15 άτομα που είχαν συμπτωματική λοίμωξη COVID-19 και τα οποία συμμετείχαν στη μελέτη περίπου 21 ημέρες μετά τη θετική εξέταση PCR συγκρίθηκαν με 30 αρνητικά δείγματα τράπεζας αίματος που ελήφθησαν πριν από τον Δεκέμβριο του 2019.

Χρησιμοποιώντας κριτήρια υψηλής ειδικότητας, αρνητική προγνωστική αξία, χαμηλή εσφαλμένη αναγνώριση θεμάτων και ισχυρή συμφωνία με το τεστ εξουδετέρωσης, οι εξετάσεις ELISA για RBD IgG, πρωτεΐνη – ακίδα IgG3 και NP IgG όλες είχαν καλή απόδοση – με την ELISA για την ακίδα πρωτεΐνης IgG3 να έχει την καλύτερη απόδοση από τις υπόλοιπες.

Αυτή η μικρή μελέτη χρησιμοποίησε εξετάσεις εξουδετέρωσης του ιού ως σημείο αναφοράς για τη μέτρηση της ευαισθησίας και της ειδικότητας πολλών εξετάσεων αντισωμάτων έναντι διαφορετικών αντιγόνων SARS-CoV-2. Μεταξύ αυτών, η ELISA για την πρωτεΐνη – ακίδα  IgG3 ήταν η καλύτερη. Στην καθημερινή πράξη, αυτή η εξέταση θα μπορούσε να ακολουθηθεί από μια εξέταση εξουδετέρωσης ιού για να εκτιμηθεί πληρέστερα η προστατευτική ανοσία έναντι του κορωνοϊού.

Βιβλιογραφία

Rathe JA et al. SARS-CoV-2 serologic assays in control and unknown populations demonstrate the necessity of virus neutralization testing. J Infect Dis 2020 Dec 25

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr