Διαδερμική αντικατάσταση (TAVR) για την ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας;

Η ενδονοσοκομειακή θνητότητα ήταν παρόμοια είτε με τη διαδερμική είτε τη χειρουργική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας.

Η διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας (TAVR) έχει γίνει βασικός παράγοντας θεραπείας για τη σοβαρή στένωση της ασβεστωμένης αορτικής βαλβίδας. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να εφαρμοστεί στην ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια μεγάλη βάση δεδομένων νοσηλευθέντων ασθενών στις ΗΠΑ για να αξιολογήσουν 15.000 ασθενείς με ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας που υποβλήθηκαν σε TAVR (δεν υπάρχει έγκριση ακόμη) ή σε χειρουργική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας (SAVR) από το 2016 έως το 2017. Περίπου το 6% των ασθενών υποβλήθηκαν σε TAVR. Οι ασθενείς με TAVR ήταν σημαντικά μεγαλύτεροι από τους ασθενείς με SAVR (μέσες ηλικίες 78 έτη έναντι 64) και είχαν περισσότερες συννοσηρότητες.

Μετά από στατιστικές προσαρμογές για να ληφθούν υπόψη οι βασικές διαφορές (αντιστοιχία τάσης), η θνητότητα στο νοσοκομείο ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες (TAVR 2,7%, SAVR 3,2%). Οι ασθενείς με TAVR είχαν σημαντικά λιγότερες αναπνευστικές επιπλοκές, μεταγγίσεις αίματος και οξείες νεφρικές βλάβες και είχαν λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν σηπτικό σοκ ή να χρειαστούν μηχανικό αερισμό. Ωστόσο, το TAVR συσχετίστηκε με σημαντικά περισσότερες καρδιοπνευμονικές ανανήψεις και μόνιμες τοποθετήσεις βηματοδότη.

Το TAVR χρησιμοποιείται μόνο σε ελάχιστους ασθενείς με καθαρή ανεπάρκεια της αορτικής βλβίδας, εν μέρει επειδή η έλλειψη ασβεστοποίησης της αορτικής βαλβίδας σε πολλούς ασθενείς με ανεπάρκεια μπορεί να κάνει δύσκολη την αγκύρωση της νέας βαλβίδας. Αυτή η μελέτη δείχνει ότι το TAVR χρησιμοποιείται σε πιο ηλικιωμένους ασθενείς, με περισσότερες συννοσηρότητες και ότι η θνητότητα στο νοσοκομείο είναι παρόμοια (αν και η μελέτη δεν ήταν τυχαιοποιημένη). Οι συγγραφείς βρίσκουν αυτά τα δεδομένα πολύ υποσχόμενα για το μέλλον και ζητούν κλινικές μελέτες για σύγκριση TAVR νεότερης γενιάς έναντι SAVR για την ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας. Επιπλέον, χρειαζόμαστε δεδομένα για τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του TAVR σε αορτική ανεπάρκεια.

Βιβλιογραφία

Alharbi AA et al. Transcatheter aortic valve replacement vs surgical replacement in patients with pure aortic insufficiency. Mayo Clin Proc 2020 Dec; 95:2655

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr