Αλλεργικές αντιδράσεις στο εμβόλιο COVID-19 των Pfizer-BioNTech: σπάνιες μέχρι τώρα (1 στις 100.000)

Η αναφορά του CDC στα τέλη Δεκεμβρίου του 2020 έδειξε ποσοστό 11,1 περιστατικών αναφυλαξίας ανά ένα εκατομμύριο δόσεις εμβολίου, χωρίς θανάτους.

Μια προκαταρκτική έκθεση του CDC αναφέρει λεπτομερώς τις ανεπιθύμητες ενέργειες (συμπεριλαμβανομένης της αναφυλαξίας) κατά τις πρώτες 10 ημέρες χορήγησης του εμβολίου COVID-19 των Pfizer-BioNTech. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (14-22 Δεκεμβρίου 2020), δόθηκαν 1.893.360 πρώτες δόσεις εμβολίου (που περιελάμβαναν πολλαπλές παρτίδες) και αναφέρθηκαν 4.393 ανεπιθύμητες ενέργειες (0,2%). Είκοσι μία από αυτές τις περιπτώσεις στη συνέχεια ορίστηκαν ως αναφυλαξία (μέση ηλικία, 40, 90% γυναίκες), με συχνότητα εμφάνισης 11,1 ανά ένα εκατομμύριο εμβολιασμών.

Η μέση έναρξη της αναφυλαξίας ήταν 13 λεπτά (εύρος 2-150 λεπτά), με το 71% των αντιδράσεων να εμφανίζονται εντός 15 λεπτών (η συνιστώμενη περίοδος παρατήρησης), 14% εντός 15-30 λεπτών και ένα επιπλέον 14% μετά από 30 λεπτά. Γα την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών χορηγήθηκε επινεφρίνη (κυρίως ενδομυϊκή) και δεν υπήρξαν θάνατοι. Ογδόντα ένα τοις εκατό των περιπτώσεων είχαν τεκμηριωμένο ιστορικό αλλεργιών και το 33% είχε υποστεί αναφυλαξία στο παρελθόν. Άλλες αντιδράσεις περιελάμβαναν κνησμό, ενόχληση στο λαιμό, ήπια αναπνευστικά συμπτώματα και εξάνθημα.

Αν και η απειλητική για τη ζωή αναφυλακτική αντίδραση είναι σπάνια, η συνειδητοποίηση της πιθανότητάς της (και της διαθεσιμότητας της επινεφρίνης) είναι μεγάλης σημασίας, ειδικά καθώς ο εμβολιασμός επεκτείνεται και σε μη νοσοκομειακούς χώρους. Επειδή σχεδόν το 30% αυτών των αναφυλακτικών αντιδράσεων συνέβησαν πέραν των 15 λεπτών, η παρατήρηση των εμβολιαζομένων για τουλάχιστον 30 λεπτά είναι απαραίτητη. Παρόμοια ευρήματα, αναμφίβολα, θα κυκλοφορήσουν για το εμβόλιο Moderna.

Βιβλιογραφία

CDC COVID-19 Response Team. COVID-19 Response Team and Food and Drug Administration. Allergic reactions including anaphylaxis after receipt of the first dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine— United States, December 14–23, 2020. MMWR Recomm Rep 2021 Jan 15; 70:46

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr