Για την ανίχνευση του SARS-CoV-2 το σάλιο έδωσε τα ίδια αποτελέσματα με το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα

Μια συστηματική ανασκόπηση και μια μετανάλυση έδειξαν ότι το NAAT είχε> 80% ευαισθησία για την ανίχνευση SARS-CoV-2 σε δείγματα σάλιου.

Η αξιολόγηση του ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος με την εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος (NAAT) θεωρείται ο χρυσός κανόνας για την ανίχνευση του SARS-CoV-2. Μειονεκτήματα όμως της εξέτασης είναι ότι η σωστή συλλογή δειγμάτων απαιτεί εκπαιδευμένο προσωπικό και είναι μια εξέταση δυσάρεστη για τον ασθενή. Αντίθετα, το σάλιο συλλέγεται εύκολα.

Σε μια μετανάλυση και συστηματική ανασκόπηση, οι ερευνητές αξιολόγησαν τη δοκιμή NAAT του σάλιου έναντι των δειγμάτων ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος. Συμπεριλήφθηκαν 16 μελέτες. Από αυτές, στις 10 έγινε εξέταση αποκλειστικά σε εξωτερικούς ασθενείς και στις 2 έγιναν διαγνωστικές εξετάσεις σε πληθυσμούς οι οποίοι δεν ήταν υποχρεωτικό να παρουσιάσουν συμπτώματα COVID-19.

Συνολικά, 5.922 άτομα υποβλήθηκαν σε εξέταση NAAT για σάλιο και ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα. 4.981 άτομα είχαν αρνητικά αποτελέσματα και στα δύο δείγματα και 941 άτομα είχαν θετικά αποτελέσματα σε ένα ή και στα δύο δείγματα. Η ευαισθησία και ειδικότητα ήταν 83,2% και 99,2%, αντίστοιχα (σάλιο), και 84,8% και 98,9% (ρινοφαρυγγικό επίχρισμα). Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε μια ανάλυση ευαισθησίας που περιορίστηκε στους εξωτερικούς ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ένα μόνο τεστ με κάθε μέθοδο.

Ο τακτικός έλεγχος για το SARS-CoV-2 είναι απαραίτητος για μια ολοκληρωμένη στρατηγική για ελέγχου της πανδημίας στα πανεπιστήμια, στα σχολεία και σε άλλες δομές, όπου η κοινωνική απόσταση είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Αυτή η μελέτη παρέχει στοιχεία ότι η χρήση των εύχρηστων δειγμάτων σάλιου αντί για τα ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα δεν θα μειώσει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Βιβλιογραφία

Butler-Laporte G et al. Comparison of saliva and nasopharyngeal swab nucleic acid amplification testing for detection of SARS-CoV-2: A systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med 2021 Jan 15

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr