Νεότερα για τους αναστολείς του συστήματος ρενίνης αγγειοτασίνης στους ασθενείς με COVID-19

Σε δύο τυχαιοποιημένες μελέτες, η συνέχιση αυτών των φαρμάκων κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο δεν ήταν επιβλαβής.

Το ένζυμο μετατροπής της αγγειοτασίνης 2 (ACE2) είναι ένας υποδοχέας του SARS-CoV-2 και διευκολύνει την είσοδο του κορωνοϊού στα κύτταρα του ανθρώπου. Ορισμένοι γιατροί και ερευνητές ανησυχούν ότι οι αναστολείς της μετατροπής του ενζύμου της αγγειοτασίνης (ACE) και οι αναστολείς των υποδοχέων της αγγειοτασίνης (ARBs) ενδέχεται να αυξήσουν την έκφραση του ACE2 και ίσως να διευκολύνουν τη μόλυνση από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 ή να αυξήσουν τη σοβαρότητα της λοίμωξης COVID-19.

Σε δύο μελέτες, μία αποτελούμενη από 150 ενήλικες σε 7 χώρες που νοσηλεύτηκαν με COVID-19 και μια άλλη από 650 ενήλικες που νοσηλεύτηκαν στη Βραζιλία με ήπια έως μέτρια λοίμωξη COVID-19, οι ερευνητές ανέθεσαν τυχαία στους ασθενείς να συνεχίσουν ή να διακόψουν τους προηγουμένως συνταγογραφούμενους αναστολείς ACE ή ARBs που έπαιρναν.

Η διεθνής μελέτη έδειξε ότι η συνέχιση δεν επηρέασε σημαντικά το χρόνο έως το θάνατο οιασδήποτε αιτίας, τη διάρκεια της νοσηλείας ή την παραμονή στη μονάδα εντατικής θεραπείας, τη διάρκεια του μηχανικού αερισμού, τον χρόνο αιμοκάθαρσης ή την ανάγκη θεραπείας με αγγειοσυσπαστικά φάρμακα ή τη δυσλειτουργία πολλών οργάνων.

Η μελέτη της Βραζιλίας δεν έδειξε σημαντική διαφορά στους θανάτους οιασδήποτε αιτιολογίας, στον αριθμό των ημερών ζωντανών και εκτός του νοσοκομείου, στους θανάτους που σχετίζονται με καρδιαγγειακά νοσήματα ή στην εξέλιξη της COVID-19 σε 30 ημέρες.

Η μεγάλη συχνότητα χρήσης των αναστολέων ACE και ARB σε ασθενείς με υπέρταση έχει οδηγήσει σε πολλές εικασίες σχετικά με πιθανές βλάβες της συνέχισης αυτών των φαρμάκων μετά από τη διάγνωση COVID-19. Αυτές οι 2 μελέτες είναι καθησυχαστικές σε πολλά σημαντικά αποτελέσματα και τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με εκείνα προηγούμενων δημοσιευμένων μελετών παρατήρησης και με τα μη δημοσιευμένα ερευνητικά στοιχεία.

Βιβλιογραφία

Cohen JB et al. Continuation versus discontinuation of renin-angiotensin system inhibitors in patients admitted to hospital with COVID-19: A prospective, randomised, open-label trial. Lancet Respir Med 2021 Jan 7

Lopes RD et al. Effect of discontinuing vs continuing angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers on days alive and out of the hospital in patients admitted with COVID-19. JAMA 2021 Jan 19; 325:254.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr