Προδιαβήτης: ποιά είναι η σημασία του για τους ηλικιωμένους;

Η ύπαρξη του προδιαβήτη μπορεί να μην είναι χρήσιμος προγνωστικός δείκτης για τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη στους ηλικιωμένους, σύμφωνα με μελέτη του ιατρικού περιοδικού JAMA Internal Medicine.

Ως προδιαβήτης ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία

 1. η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) είναι μεταξύ 5.7%-6.4% είτε
 2. η γλυκόζη νηστείας είναι μεταξύ 100-125 mg/dL είτε
 3. η γλυκόζη στις 2 ώρες της δοκιμασίας ανοχής γλυκόζης είναι 140 to 199 mg/dL.

Σε μια πρόσφατη μελέτη αξιολογήθηκε η ύπαρξη του προδιαβήτη σε περίπου 3.400 ηλικιωμένους που ζούσαν στην κοινότητα (ηλικίας 71 έως 90 ετών) και έγινε παρακολούθησή τους προοπτικά για την εμφάνιση διαβήτη.

Ο επιπολασμός (συχνότητα) του προδιαβήτη ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τον ορισμό:

 • 44% χρησιμοποιώντας το επίπεδο HbA1c (5,7% –6,4%),
 • 59% χρησιμοποιώντας τη διαταραχή της γλυκόζης νηστείας (100–125 mg / dL),
 • 73% χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα κριτήρια και
 • 29% χρησιμοποιώντας και τα δύο .

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης έως και 6,5 ετών, χρησιμοποιώντας τον ορισμό της γλυκοζυλωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) για την ύπαρξη προδιαβήτη, διαπιστώθηκε ότι

 • το 9% προχώρησε σε διαβήτη,
 • το 13% υποχώρησε σε νορμογλυκαιμία,
 • το 59% δεν είχε καμία αλλαγή στην κατηγορία και
 • το 19% πέθανε.

Χρησιμοποιώντας την διαταραχή της γλυκόζης νηστείας ως ορισμό,

 • το 8% προχώρησε σε διαβήτη,
 • το 44% υποχώρησε σε νορμογλυκαιμία,
 • το 32% παρέμεινε το ίδιο και
 • το 16% πέθανε.

Φαίνεται λοιπόν ότι η ανίχνευση και η διάγνωση του προδιαβήτη στους ηλικιωμένους θα πρέπει να έχει χαμηλή προτεραιότητα, καθώς σπάνια οδηγεί σε εμφάνιση διαβήτη ή σε δυσμενείς επιπτώσεις.

Βιβλιογραφία

Rooney MR, Rawlings AM, Pankow JS, et al. Risk of Progression to Diabetes Among Older Adults With Prediabetes. JAMA Intern Med. Published online February 08, 2021.

Lam K, Lee SJ. Prediabetes—A Risk Factor Twice Removed. JAMA Intern Med. Published online February 08, 2021.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr