Οι αλλεργικές αντιδράσεις στα mRNA εμβόλια είναι σχεδόν ανύπαρκτες στις πρώτες αναφορές

Οι αναφορές του CDC στα τέλη Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2021 έδειξαν ότι παρουσιάστηκαν 11,1 και 2,5 περιπτώσεις αναφυλαξίας ανά εκατομμύριο δόσεις των εμβολίων Pfizer-BioNTech και Moderna, αντίστοιχα, χωρίς θανάτους.

Μια αρχική έκθεση του CDC ανέφερε λεπτομερείς ανεπιθύμητες ενέργειες (συμπεριλαμβανομένης της αναφυλαξίας) κατά τις πρώτες 10 ημέρες χορήγησης του εμβολίου Pfizer-BioNTech COVID-19. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (14-22 Δεκεμβρίου 2020), δόθηκαν 1.893.360 πρώτες δόσεις εμβολίου (που περιελάμβαναν πολλαπλές παρτίδες) και αναφέρθηκαν 4.393 ανεπιθύμητες ενέργειες (0,2%). Είκοσι μία από αυτές τις περιπτώσεις στη συνέχεια ορίστηκαν ως αναφυλαξία (μέση ηλικία 40 έτη, 90% γυναίκες), για συχνότητα εμφάνισης 11,1 ανά εκατομμύριο εμβολιασμών. Η μέση έναρξη της αναφυλαξίας ήταν 13 λεπτά (εύρος 2-150 λεπτά), με 71% των αντιδράσεων να εμφανίζονται εντός 15 λεπτών (η συνιστώμενη περίοδος παρατήρησης), 14% εντός 15-30 λεπτών και ένα επιπλέον 14% μετά από 30 λεπτά. Χορηγήθηκε επινεφρίνη (κυρίως ενδομυϊκά) και δεν αναφέρθηκαν θάνατοι. Το 81% των περιπτώσεων είχαν τεκμηριωμένο ιστορικό αλλεργιών και το 33% είχε υποστεί αναφυλαξία στο παρελθόν. Άλλες αντιδράσεις περιελάμβαναν κνησμό, κνησμώδη λαιμό, ήπια αναπνευστικά συμπτώματα και εξάνθημα.

Για το εμβόλιο Moderna (που κυκλοφόρησε αρκετές εβδομάδες αργότερα), η αξιολόγηση των αλλεργικών αντιδράσεων μετά τη χορήγηση 4.041.396 πρώτων δόσεων αποκάλυψε 10 περιπτώσεις που πληρούν τα κριτήρια για αναφυλαξία, απεικονίζοντας μια συχνότητα 2,5 τέτοιων περιστατικών ανά εκατομμύριο εμβολιασμών. Από τους ασθενείς που παρουσίασαν αυτήν τη σοβαρή αντίδραση, οι 9 είχαν προηγούμενο ιστορικό αλλεργιών (5 αφορούσαν αναφυλαξία). Κυρίως ήταν σε γυναίκες παραλήπτες και εκπροσωπήθηκαν πολλές παρτίδες. Οι μη αναφυλακτικές αλλεργικές αντιδράσεις ήταν παρόμοιες με αυτές που παρατηρήθηκαν με το εμβόλιο Pfizer-BioNTech. Οι περισσότερες αναφυλαξίες εμφανίστηκαν εντός 15 λεπτών, αλλά ένα επεισόδιο συνέβη στα 30 λεπτά. Δεν σημειώθηκαν θάνατοι.

Παρόλο που η απειλητική για τη ζωή αναφυλαξία είναι σπάνια, η επίγνωση της πιθανότητάς της (και της διαθεσιμότητας της επινεφρίνης) είναι κρίσιμη, ειδικά καθώς ο εμβολιασμός επεκτείνεται σε μη νοσοκομειακούς χώρους. Επειδή μερικές από αυτές τις αναφυλακτικές αντιδράσεις εμφανίστηκαν μετά από 15 λεπτά, η παραμονή στο κέντρο και παρακολούθηση των εμβολιαζομένων για τουλάχιστον 30 λεπτά κρίνεται συνετή.

Βιβλιογραφία

CDC COVID-19 Response Team and Food and Drug Administration Allergic reactions including anaphylaxis after receipt of the first dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine — United States, December 14–23, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021 Jan 15; 70:46.

CDC COVID-19 Response Team and Food and Drug Administration Allergic reactions including anaphylaxis after receipt of the first dose of Moderna COVID-19 vaccine — United States, December 21, 2020–January 10, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021 Jan 22; [e-pub].

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr