Ασυμπτωματικά έμφρακτα εγκεφάλου μετά από διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVI)

Περίπου το 75% των ασθενών σε μια μετανάλυση υπέστη σιωπηλό έμφρακτο του εγκεφάλου μετά τη διαδικασία TAVI.

Η διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVI) είναι μια από τις μεγάλες πρόσφατες εξελίξεις στην καρδιαγγειακή ιατρική. Ωστόσο, ένας κίνδυνος της θεραπευτικής αυτής προσέγγισης είναι η πρόκληση εγκεφαλικού επεισοδίου μετά τη διαδικασία και πιθανόν να εμφανίζεται σε έως και 10% των ασθενών. Έχουν επίσης διατυπωθεί ανησυχίες σχετικά με το εάν συμβαίνουν συνήθως σιωπηλά έμφρακτα του εγκεφάλου και κατά πόσο έχουν μακροχρόνιες κλινικές συνέπειες. Για να διαπιστωθεί τι είναι γνωστό σχετικά με τα σιωπηλά εμφράγματα του εγκεφάλου μετά το TAVI, διεξήχθη μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μετανάλυση, στην οποία εντοπίστηκαν 39 μελέτες με 2.171 ασθνείς που υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου με διάχυση πριν και μετά τη διαδικασία TAVI.

Συνολικά, το 74% των ασθενών είχε ένα νέο σιωπηλό έμφρακτο του εγκεφάλου και το 5% είχε ένα νέο εστιακό νευρολογικό έλλειμμα. Η χρήση της συσκευής εμβολικής προστασίας του εγκεφάλου συνδεόταν με μη σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο για ένα σιωπηλό έμφρακτο του εγκεφάλου. Οι ασθενείς με σιωπηλά έμφρακτα είχαν κατά μέσο όρο τέσσερις νέες βλάβες, με μέσο συνολικό όγκο 426 mm3. Οι βλάβες συνήθως ήταν διάχυτες σε πολλαπλές αγγειακές περιοχές. Ο διαβήτης και η χρόνια νεφρική νόσος συσχετίστηκαν με υψηλότερους κινδύνους για σιωπηλά εγκεφαλικά έμφρακτα. Όσον αφορά τη γνωστική λειτουργία μετά τη διαδικασία, οι περισσότερες αναλύσεις ήταν βραχυπρόθεσμες, με μέση παρακολούθηση 10 ημερών.

Αυτή η μελέτη πυροδοτεί μια ανησυχία για την TAVI και υποδεικνύει αρκετές ενέργειες που πρέπει να αναλάβουμε: αναζήτηση στρατηγικών για τη μείωση του κινδύνου, πλήρη ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τον κίνδυνο της διαδικασίας και την πραγματοποίηση περισσότερης έρευνας για τον προσδιορισμό των μακροπρόθεσμων συνεπειών αυτών των σιωπηλών εγκεφαλικών εμφράκτων. Χρειαζόμαστε επίσης συγκριτικές μελέτες σε άτομα που υποβάλλονται σε αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας.

Βιβλιογραφία

Woldendorp K et al. Silent brain infarcts and early cognitive outcomes after transcatheter aortic valve implantation: A systematic review and meta-analysis. Eur Heart J 2021 Feb 1; [e-pub].

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr