Η θέση των α-αποκλειστών στη θεραπεία της υπέρτασης

Μια καναδική μελέτη παρατήρησης μας δίνει νεότερες πληροφορίες για τα πιθανά οφέλη και τις βλάβες που σχετίζονται με αυτή την κατηγορία αντιυπερτασικών φαρμάκων.

Η χρήση των α-αποκλειστών στη θεραπεία της υπέρτασης μειώθηκε μετά τη μελέτη ALLHAT, η οποία μελέτησε την αρχική μονοθεραπεία. Η περίφημη αυτή μελέτη έδειξε ότι η καρδιακή ανεπάρκεια εμφανίστηκε συχνότερα στους ασθενείς που έλαβαν δοξαζοσίνη (α-αποκλειστής) παρά σε εκείνους που έλαβαν άλλα αντιυπερτασικά φάρμακα. Ωστόσο, οι α-αποκλειστές εξακολουθούν να συνταγογραφούνται περιστασιακά ως πρόσθετη θεραπεία στους ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση, πολλοί από τους οποίους έχουν μειωμένη νεφρική λειτουργία.

Σε αυτήν τη μελέτη παρατήρησης από τον Καναδά, οι ερευνητές εντόπισαν 381.000 υπερτασικά άτομα (ηλικίας> 65 ετών), 4% των οποίων είχαν λάβει α-αποκλειστές, δοξαζοσίνη ή τεραζοσίνη. Τα φάρμακα αυτά πιθανώς χορηγήθηκαν για υπέρταση, επειδή αποκλείστηκαν από τη μελέτη ασθενείς με υπερπλασία του προστάτη. Μέσα σε αυτήν την ομάδα, συγκρίθηκαν 16.000 χρήστες α-αποκλειστών με 16.000 μάρτυρες οι οποίοι δεν έλαβαν α-αποκλειστές. Τα δύο τρίτα των ασθενών και στις δύο ομάδες έπαιρναν 4 ή 5 αντιυπερτασικά φάρμακα.

Αξιοσημείωτα ευρήματα ήταν τα εξής:

Καρδιακά επεισόδια (π.χ. έμφραγμα του μυοκαρδίου, στεφανιαία επαναγγείωση, καρδιακή ανεπάρκεια ή κολπική μαρμαρυγή) και θάνατος εμφανίστηκαν λιγότερο συχνά στους χρήστες α-αποκλειστών από ό, τι σε μη χρήστες (καρδιακά επεισόδια 207 έναντι 224 ανά 1000 άτομα-έτη, θάνατοι 61 έναντι 68 ανά 1000 άτομα-έτη). Η θετική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης α-αποκλειστών και λιγότερων καρδιακών συμβάντων και θανάτων ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή στους ασθενείς με βασικό ρυθμό σπειραματικής διήθησης (GFR) < 30 mL / λεπτό / 1,73 m2.

Οι χρήστες α-αποκλειστών είχαν περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν πτώση> 30% στο GFR (121 έναντι 107 περιπτώσεις ανά 1000 άτομα-έτη) και εξέλιξη σε αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού (15 έναντι 11 περιπτώσεις ανά 1000 άτομα-έτη).

Συγκοπτικά επεισόδια εμφανίστηκαν συχνότερα με τη χρήση α-αποκλειστών έναντι των άλλων αντιυπερτασικών (20 έναντι 16 συμβάντων / 1000 άτομα-έτη).

Αυτή η μελέτη διαπίστωσε και θετικά αλλά και αρνητικά αποτελέσματα από τη χρήση α-απακλειστών σε υπερτασικά άτομα σε σχήματα πολλαπλών φαρμάκων – λιγότερα συμβάντα και θανάτους που σχετίζονται με την καρδιά, αλλά χειρότερα νεφρικά αποτελέσματα. Αν και η μελέτη είναι παρατήρησης, υποστηρίζει τη χρήση α-αποκλειστών σε επιλεγμένους ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση. Δυστυχώς, οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης δεν ήταν διαθέσιμες, οπότε δεν μπορούμε να πούμε εάν η βελτιωμένη αρτηριακή πίεση συνέβαλε στην ευνοϊκή καρδιαγγειακή έκβαση και τη μειωμένη θνησιμότητα.

Βιβλιογραφία

Hundemer GL et al. Kidney, cardiac, and safety outcomes associated with α-blockers in patients with CKD: A population-based cohort study. Am J Kidney Dis 2021 Feb; 77:178.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr