Η νικοτίνη σχετίζεται με αυξημένη αρτηριακή πίεση στα παιδιά

Η έκθεση  στον καπνό στην παιδική ηλικία, είτε απευθείας μέσω καπνίσματος είτε ως παθητικό κάπνισμα, σχετίζεται με αυξημένη αρτηριακή πίεση, αναφέρει μια πρόσφατη μελέτη στο περιοδικό JAMA Network Open.

Η υπέρταση είναι μια σημαντική επιβάρυνση για τη δημόσια υγεία και επηρεάζει το 46% των ενηλίκων των ΗΠΑ. Η διαπίστωση, η θεραπεία και η ρύθμιση της υπέρτασης σε ενήλικες αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου, αλλά απέχουν από το ιδανικό. Η αρρύθμιστη υπέρταση στους ενηλίκους σχετίζεται με πολλές σοβαρές συνέπειες όπως η καρδιαγγειακή νόσος, το εγκεφαλικό επεισόδιο και η νεφρική νόσος.

Σε αντίθεση με την υπέρταση των ενηλίκων, στην οποία το όριο για τον ορισμό της υπέρτασης καθορίζεται από τη συσχέτιση με κλινικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της καρδιαγγειακής νόσου, της αγγειοεγκεφαλικής νόσου και της χρόνιας νεφρικής νόσου, η παιδιατρική υπέρταση ορίζεται από στατιτστικές τιμές. Αν και η παιδιατρική υπέρταση δεν έχει άμεση σχέση με την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα, υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι η παιδιατρική υπέρταση σχετίζεται με την υπέρταση των ενηλίκων. Επιπλέον, η ίδια η παιδιατρική υπέρταση συσχετίζεται με υποκλινικές καρδιαγγειακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένου πάχους του έσω μέσου χιτώνα της καρωτίδας και της αρτηριακής σκληρίας. Η παιδιατρική υπέρταση είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην πορεία της ζωής που μπορεί να σχετίζεται με τη βαρύτητα των χρονίων νοσημάτων των ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της καρδιαγγειακής νόσου, της αγγειοεγκεφαλικήςνόσου και της χρόνιας νεφρικής νόσου. Επομένως, ο εντοπισμός των τροποποιήσιμων παραγόντων για παιδιατρική υπέρταση είναι εξαιρετικά σημαντικός.

Η έκθεση στον καπνό αυξάνει την αρτηριακή πίεση έντονα μέσω της ενεργοποίησης του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Ωστόσο, η βιβλιογραφία που εξετάζει τη συσχέτιση του ενεργού καπνίσματος σε ενήλικες με χρόνια υπέρταση έχει ανάμικτα αποτελέσματα. Ομοίως, μια πρόσφατη μετα-ανάλυση παιδιατρικών ασθενών δεν διαπίστωσε συσχέτιση μεταξύ ενεργού ή παθητικού καπνίσματος και της ύπαρξης υπέρτασης. Αυτό το εύρημα είναι αναπάντεχο, δεδομένης της αναφερόμενης συσχέτισης του καπνίσματος με αρτηριακή σκληρία σε ενήλικες και ενδοθηλιακή δυσλειτουργία στα παιδιά.

Σε αυτή την πρόσφατη μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από τις εθνικές έρευνες για την υγεία και τη διατροφή που διεξήχθησαν από το 2007 έως το 2016, στις οποίες συμμετείχε μια αντιπροσωπευτική ομάδα 8.500 νέων ηλικίας 8 έως 18 ετών με δεδομένα σχετικά με την αρτηριακή πίεση και την έκθεση στον καπνό. Η αυξημένη αρτηριακή πίεση ορίστηκε ως πάνω από το 90ο εκατοστημόριο για την ηλικία, το φύλο και το ύψος, ή ως ιστορικό υπέρτασης ή χρήσης αντιυπερτασικών φαρμάκων. Η έκθεση στον καπνό θεωρήθηκε θετική εάν ένας συμμετέχων ανέφερε την παρουσία τουλάχιστον 1 καπνιστή στο σπίτι ή είχε επίπεδο κοτινίνης στον ορό μεγαλύτερο από 0,05 μg / L (για μετατροπή σε νανογραμμομόρια ανά λίτρο, πολλαπλασιασμό επί 5,675).

Τα παιδιά με οποιαδήποτε έκθεση στη νικοτίνη ήταν 1,6 φορές πιο πιθανό να είχαν αυξημένη αρτηριακή πίεση από εκείνα που δεν είχαν έκθεση. Αυτός ο λόγος κινδύνου μειώθηκε στο 1,3 μετά την προσαρμογή για την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα και άλλους συγχυτικούς παράγοντες – αλλά παρέμεινε στατιστικά σημαντικός.

Είναι πιθανό ότι η μείωση της έκθεσης στον καπνό μεταξύ των νέων μπορεί να σχετίζεται με χαμηλότερο οικονομικό και ανθρώπινο κόστος από υπέρταση και την επακόλουθη καρδιαγγειακή νόσο.

Βιβλιογραφία

Levy RV, Brathwaite KE, Sarathy H, Reidy K, Kaskel FJ, Melamed ML. Analysis of Active and Passive Tobacco Exposures and Blood Pressure in US Children and Adolescents. JAMA Netw Open. 2021;4(2):e2037936.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr