Η μάσκα δεν επηρεάζει τον κορεσμό οξυγόνου

Η χρήση μάσκας για προστασία από τη μετάδοση του COVID-19 δεν μειώνει τον κορεσμό οξυγόνου, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Ο κορεσμός οξυγόνου δεν μειώθηκε σε περισσότερα από 200 άτομα που φορούσαν μάσκα που παρακολουθούνται σε κλινική άσθματος και αλλεργίας, ανεξάρτητα από τον τύπο μάσκας και το χρονικό διάστημα που τη φορούσαν.

Η μελέτη παρουσιάστηκε στην Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Αλλεργίας, Άσθματος και Ανοσολογίας.

Η μελέτη υποκινήθηκε από την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη, ιδίως μεταξύ των ατόμων με άσθμα, ότι η χρήση μάσκας για προστασία από το COVID-19 θα εμπόδιζε την αναπνοή τους. Πολλοί απλοί πολίτες φοβούνται ότι η χρήση μάσκας μπορεί να είναι επικίνδυνη επειδή μπορεί να μειώνει το επίπεδο οξυγόνου ότι αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα κακό αν υπάρχει πνευμονική νόσος όπως το άσθμα.

Η μελέτη περιέλαβε 223 ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς που παρουσιάστηκαν στην Ιατρική Κλινική Αλλεργίας του Πανεπιστημίου του Michigan μεταξύ 10 Σεπτεμβρίου και 23 Οκτωβρίου 2020.

Οι ασθενείς ρωτήθηκαν εάν είχαν διάγνωση άσθματος, τον τύπο μάσκας που φορούσαν και πόσο καιρό τη φορούσαν.

Οι ερευνητές έλαβαν μετρήσεις παλμικής οξυμετρίας ηρεμίας για τη μέτρηση του κορεσμού οξυγόνου (SpO2) από όλους τους συμμετέχοντες στη μελέτη.

Το σαράντα τοις εκατό των συμμετεχόντων ήταν άνδρες, το 46% ανέφερε ότι πάσχει από άσθμα και το 27% ήταν 19 ετών ή νεότεροι.

Συνολικά, ο μέσος SpO2 ήταν 98% (εύρος 93% -100%) τόσο στο άσθμα όσο και στο μη άσθμα.

Η μελέτη εξέτασε επίσης το SpO2 με 3 διαφορετικούς τύπους μάσκας: υφασμάτινη, χειρουργική και N95.

Ο μέσος SpO2 για μια μάσκα υφάσματος ήταν 98% (119 ασθενείς), για μια χειρουργική μάσκα ήταν επίσης 98% (83 ασθενείς) και για τη μάσκα N95 ήταν 99% (3 ασθενείς).

Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν με τη διάρκεια της χρήσης μάσκας, με το μέσο SpO2 98% σε όσους φορούσαν μάσκα για 1 ώρα ή λιγότερο και 99% σε εκείνους που φορούσαν μάσκα για 1 ώρα ή περισσότερο.

Τα άτομα με άσθμα που ανέφεραν ότι ήταν καλά ρυθμισμένα εμφάνισαν παρόμοια επίπεδα μέσου όρου SpO2 (98%) σε σύγκριση με εκείνα που ανέφεραν ότι δεν ήταν καλά ρυθμισμένα (96,5%)

Δεν παρατηρήθηκε επίδραση στον κορεσμό οξυγόνου σε ασθενείς, είτε είχαν άσθμα είτε όχι, αν ήταν καλά ρυθμισμένο ή όχι, και αυτό ισχύει επίσης ανεξάρτητα από το ποιες μάσκες φορούσαν και πόσο καιρό φορούσαν τις μάσκες. Έτσι, τα δεδομένα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι η χρήση μάσκας, είτε πρόκειται για χειρουργική μάσκα, μάσκα υφάσματος ή N95, είναι απολύτως ασφαλής. Αυτό ισχύει για όλα τα άτομα, είτε έχουν διάγνωση άσθματος είτε όχι. Η χρήση μάσκας είναι ένα ουσιαστικό βήμα που όλοι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε την εξάπλωση του COVID-19. Ελπίζουμε ότι αυτά τα τελευταία δεδομένα θα προσφέρουν ηρεμία στα άτομα που ανησυχούν ότι η χρήση μάσκας μπορεί να είναι επικίνδυνη, ειδικά για εκείνα τα άτομα που έχουν άσθμα.

Πηγή

2021 AAAAI Virtual Annual Meeting: Abstract #L18. Presented February 27–March 1, 2021.

 

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr