Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιυπερτασικών φαρμάκων

Μια πρόσφατη μετανάλυση δεν διαπίστωσε καμία συσχέτιση μεταξύ των αντιυπερτασικών φαρμάκων και των πτώσεων, αλλά παρατηρήθηκαν άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Οι αντιυπερτασικές θεραπείες μειώνουν τους κινδύνους για καρδιαγγειακά επεισόδια, αλλά αυτό το σημαντικό όφελος μπορεί να συνοδεύεται από ανεπιθύμητες ενέργειες που κυμαίνονται από ήπιες έως σοβαρές. Πρόσφατα διεξήχθη μια μετανάλυση 58 τυχαιοποιημένων, ελεγχόμενων δοκιμών με 280.638 συμμετέχοντες για να προσδιοριστεί η σχέση μεταξύ των αντιυπερτασικών θεραπειών και συγκεκριμένων ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι πτώσεις ήταν το κύριο ζητούμενο της μετανάλυσης.

Η μέση παρακολούθηση ήταν 3 χρόνια. Στις επτά μελέτες που ανέφεραν την πτώση ως ανεπιθύμητο συμβάν (1.790 πτώσεις σε 29.481 ασθενείς), η ανεπιθύμητη αυτή ενέργεια δεν συσχετίστηκε με την αντιυπερτασική θεραπεία, ακόμη και με πιο εντατικούς στόχους θεραπείας.

Ωστόσο, οι αντιυπερτασικές θεραπείες συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο για τέσσερα από τα έξι δευτερογενή καταλητκικά σημεία:

  1. οξεία νεφρική βλάβη (15 μελέτες, λόγος κινδύνου 1,18),
  2. υπερκαλιαιμία (26 μελέτες, OR 1,89),
  3. υπόταση (35 μελέτς, OR 1,97),
  4. συγκοπή (16 μελέτε, OR 1,28).

Οι κίνδυνοι για οξεία νεφρική βλάβη και υπερκαλιαιμία αυξήθηκαν με τα φάρμακα που επηρεάζουν το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης. Όπως αναμενόταν, η αντιυπερτασική θεραπεία συσχετίστηκε με μείωση της συνολικής και της καρδιαγγειακής θνησιμότητας, όπως και των εγκεφαλικών επεισοδίων.

Τα ευρήματα από αυτήν τη μετανάλυση δεν προκαλούν έκπληξη. Η αντιυπερτασική θεραπεία έχει σαφές καρδιαγγειακό όφελος, αλλά αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια το κόστος των ανεπιθύμητων ενεργειών. Η μελέτη διαχωρίζει περαιτέρω και ποσοτικοποιεί το μέγεθος αυτών των συμβάντων. Ωστόσο, οι κίνδυνοι διαφέρουν ανάλογα με τα υποκείμενα χαρακτηριστικά του ασθενούς (το πιο σημαντικό είναι η ηλικία), τα οποία δεν εξετάστηκαν εδώ.

Βιβλιογραφία

Albasri A et al. Association between antihypertensive treatment and adverse events: Systematic review and meta-analysis. BMJ 2021 Feb 10; 372:n189.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr