Η μακροχρόνια έκθεση στη μόλυνση του περιβάλλοντος αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Η μακροχρόνια έκθεση στην περιβαλλοντική ρύπανση – ακόμη και σε επίπεδα κάτω από τα όρια της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ – σχετίζεται με καρδιαγγειακά νοσήματα.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει από καιρό συσχετιστεί με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλά πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η βλάβη συμβαίνει μόνο σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από τις συστάσεις του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA). Πρόσφατα εξετάστηκαν τα δεδομένα του Medicare το 2000-2016 σε 63 εκατομμύρια άτομα για να αξιολογηθεί κατά πόσο τα λεπτά σωματίδια (σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο ≤2,5 μικρά, PM2,5), το διοξείδιο του αζώτου (NO2) και το όζον μπορούν να προκαλέσουν νοσηλείες για πνευμονία καθώς και τρία καρδιαγγειακά τελικά σημεία (ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα του μυοκαρδίου και κολπική μαρμαρυγή).

Τα μέσα ετήσια επίπεδα των τριών ρύπων ήταν χαμηλότερα από τα αποδεκτά πρότυπα EPA. Η μακροχρόνια έκθεση σε υψηλότερα επίπεδα PM2.5 συσχετίστηκε με όλα τα αποτελέσματα. Τα ισχυρότερα αποτελέσματα βρέθηκαν για το εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο αποδιδόμενος κίνδυνος για κάθε αύξηση 1 μονάδας στο PM2,5 ήταν 2.536 επιπλέον νοσηλείες για εγκεφαλικό επεισόδιο ετησίως. Το ΝΟ2 συσχετίστηκε με νοσηλεία για εγκεφαλικό επεισόδιο και κολπική μαρμαρυγή και το όζον συσχετίστηκε με εισαγωγές πνευμονίας. Κάθε μονάδα αύξησης της ρύπανσης συσχετίστηκε με τις μεγαλύτερες αυξήσεις κινδύνων όταν τα επίπεδα ρύπανσης ήταν χαμηλά.

Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες και ποιοτικότερες μελέτες για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Τα αποτελέσματά της είναι αρκετά ανησυχητικά. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα επιδεινώθηκαν από τους ρύπους, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλών συγκεντρώσεων που μέχρι τώρα θεωρούνταν ασφαλείς. Έτσι, ενδέχεται να μην υπάρχει ασφαλές επίπεδο ατμοσφαιρικών ρύπων.

Βιβλιογραφία

Danesh Yazdi M et al. Long-term association of air pollution and hospital admissions among Medicare participants using a doubly robust additive model. Circulation 2021 Feb 22; [e-pub].

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr