Στένωση καρωτίδας: πόσο κινδυνεύετε να πάθετε εγκεφαλικό επεισόδιο;

Μια μελέτη παρατήρησης δείχνει ότι υπάρχει μια κλιμακούμενη σχέση μεταξύ της σοβαρότητας της ασυμπτωματικής στένωσης της έσω καρωτίδας και του κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο.

Στους ασθενείς με συμπτωματική στένωση καρωτίδας, οι μελέτες έχουν δείξει πειστικά ότι η σοβαρότητα της στένωσης της έσω καρωτίδας σχετίζεται στενά με τον κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο. Για την ασυμπτωματική στένωση όμως της έσω καρωτίδας δεν έχει διασαφημιστεί εάν υπάρχει παρόμοιος συσχετισμός.

Πρόσφατα αναλύθηκαν τα δεδομένα από τη μελέτη Oxford Vascular Study, μια πληθυσμιακή μελέτη ασθενών με παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο (TIA) ή με εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι ασθενείς με ασυμπτωματική στένωση της έσω καρωτίδας ταυτοποιήθηκαν και στη συνέχεια αξιολογήθηκαν για την ανάπτυξη ομόπλευρου ΤΙΑ ή εγκεφαλικού επεισοδίου. Από τους 2.354 ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη, το 92% υποβλήθηκε σε απεικόνιση καρωτίδων (73% υπερήχους και 27% μαγνητική αγγειογραφία).

Στους 2.178 ασθενείς στους οποίους υπήρχε απεικονιστική εξέταση καρωτίδων, το 97% είχε παράγοντες αγγειακού κινδύνου. Ασυμπτωματική στένωση της έσω καρωτίδας 50% – 99% εντοπίστηκε σε 207 συμμετέχοντες (μέση ηλικία 77,5 έτη, 57% άνδρες). Μετά από παρακολούθηση 12 μηνών, το 89% ελάμβανε στατίνες, το 95% αντιθρομβωτικά φάρμακα και το 89% αντιυπερτασικά.

Κατά τη διάρκεια μιας μέσης περιόδου παρακολούθησης 5,9 ετών, η συχνότητα ομόπλευρου εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν 0,66 / 100 άτομα-έτη παρακολούθησης. Για ασθενείς με στένωση 70% – 99%, η συχνότητα εγκεφαλικού επεισοδίου στα 5 έτη ήταν 14,6%, σε σύγκριση με κανέναν στην ομάδα που είχε στένωση 50% – 69%. Παρομοίως, η συχνότητα εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν μεγαλύτερη στους ασθενείς με στένωση 80% – 99% σε σύγκριση με εκείνους που είχαν στένωση 60% – 79% (18,3% έναντι 2,3%). Σε μια μετανάλυση, η συχνότητα εμφάνισης ομόπλευρα εγκεφαλικού επεισοδίου με ασυμπτωματική στένωση καρωτίδας 50% – 99% μειώθηκε από 2,4% ετησίως στη δεκαετία πριν από το 2000 σε 0,9% ετησίως μετά το 2010.

Αυτή η μελέτη είναι χρήσιμη διότι δείχνει μια βαθμιαία σχέση μεταξύ της σοβαρότητας της ασυμπτωματικής στένωσης της έσω καρωτίδας και του κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο, ο εκτιμώμενος κίνδυνος εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου είναι ανακριβής, καθώς υπήρξαν λίγα εγκεφαλικά επεισόδια κατά την παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένων μόνο πέντε στην ομάδα στένωσης 80% – 99%. Εάν οι ασθενείς με ασυμπτωματική στένωση έσω καρωτίδας 70% – 99% επωφελούνται από την επαναγγείωση, είναι το αντικείμενο της τρέχουσας μελέτης CREST 2.

Βιβλιογραφία

Howard DPJ et al. Risk of stroke in relation to degree of asymptomatic carotid stenosis: A population-based cohort study, systematic review, and meta-analysis. Lancet Neurol 2021 Mar; 20:193.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr